Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-11 15:32:55 przez system

Tarnów gościł filatelistów z całej Polski

<html />

Zakończył się ogólnopolski zjazd filatelistów. W dniach 7-10 czerwca 2012 roku Tarnów gościł filatelistyczną dziatwę z całego kraju. Tym razem adepci „hobby z ząbkami” zmierzyli się z tematem „Szlakiem renesansu”.

Nieprzypadkowo Tarnów był gospodarzem konkursu o takiej tematyce. Wszak jego renesansowe piękno jest godne największego podziwu i propagowania, a unikalne XVI-wieczne zabytki to wspaniała wizytówka miasta Leliwitów. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Okręg Tarnowski Polskiego Związku Filatelistów, Urząd Miasta Tarnowa, Poczta Polska, IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

Charakter przedsięwzięcia podkreśla fakt, iż był to pięćdziesiąty, jubileuszowy, a wyjątkowy w skali świata konkurs dla młodzieży. Towarzyszyła mu Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna. Cele konkursu są zarówno edukacyjne, jak i wychowawcze. Organizowany już od pół wieku konkurs służy kształtowaniu młodych pokoleń filatelistów, którzy podczas przygotowań do finału pogłębiają swoją teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu swego hobby, ale także z tematu przewodniego. Ten zaś, co roku, dotyczy innej dziedziny wiedzy o Polsce w zakresie geografii, historii, krajoznawstwa, czy też wielkich Polaków, bądź zjawisk kulturowych – mówi szef tarnowskich filatelistów, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Marek Smoła.

Konkurs jest zawsze okazją do poznania ciekawych miejsc w Polsce, gdyż organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom udział w wycieczkach. W obecnej edycji konkursu uczestnicy zwiedzili renesansową część Tarnowa, z jego wspaniałymi zabytkami. Wśród nich na pierwszym miejscu trzeba wymienić ratusz, pochodzący z wieku XIV, ale przebudowany w XVI przez Jana Marię Padovano. Drugim szczególnym miejscem jest tarnowska katedra, w której znajdują się unikalne renesansowe nagrobki, typowe dla polskiej sztuki XVI wieku, w tym najwyższy w Polsce nagrobek hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna, Jana Krzysztofa, tzw. nagrobek „trzech Janów Tarnowskich” (nie występujące nigdzie w Polsce wyobrażenie trzech postaci w jednym nagrobku), czy też najpiękniejsze wyobrażenie kobiece w polskim renesansie. Druga wycieczka to zwiedzanie okolic Tarnowa – Skamieniałego Miasta w Cieżkowicach – niesamowitej formacji skalnej, utworzonej w naturalny sposób siłami przyrody. Następnie uczestnicy zwiedzili dworek Ignacego Jana Paderewskiego, muzyka i polityka, w Kąśnej Dolnej.

Nieodzowną stroną każdego konkursu jest rywalizacja. Wyłonieni zostali najlepsi spośród uczestników w kategoriach wiekowych oraz najlepsza drużyna.

Filatelistyka to jedno z najpiękniejszych hobby. Jest jednocześnie niezwykle pouczającą dziedziną kolekcjonerstwa. Stwarza wiele okazji do rozwijania pasji, ale też pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin. Jednym ze sposobów łączenia walorów wychowawczych i dydaktycznych ze świetną zabawą, jaką może być filatelistyka, jest organizowany od 50 lat Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny, którego Tarnów już po raz drugi jest gospodarzem. Pierwszy raz działo się to w roku 1986, gdy młodzi filateliści zjechali się do grodu nad Białą rywalizując w konkurencjach rozgrywanych pod hasłem „Pokój dzieciom”.