Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-07-17 21:15:43 przez system

Tarnów: wsparcie dla opiekunów

Ponad 7,5 mln złotych zostanie przeznaczone na utworzenie ośrodka wsparcia w Tarnowie. Prawie 7 mln zł na ten cel pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałą część stanowi wkład własny gminy. Umowę w tej sprawie podpisali dziś członek zarządu województwa małopolskiego Leszek Zegzda oraz prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Projekt Gminy Miasta Tarnów jest skierowany do mieszkańców całego subregionu tarnowskiego, deklarację ścisłej współpracy przy jego realizacji wyraziły gminy: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Gnojnik, Gmina Lisia Góra, Gmina Ryglice, Gmina Zakliczyn oraz Gmina Żabno.

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych znajdować się będzie w budynku po byłym internacie w Parku Sanguszków. Ośrodek, przygotowany na przyjęcie 15 osób, zapewni profesjonalną opiekę zastępczą chorym, niepełnosprawnym i wymagającym pomocy osób trzecich mieszkańcom subregionu tarnowskiego w czasie, gdy opiekun nie będzie mógł się nimi zająć.

- To pierwszy w Małopolsce tak znaczący projekt ukierunkowany na osoby niesamodzielne i ich opiekunów nieformalnych wymagające od społeczeństwa szczególnej troski i zadbania. To jest miara naszego postępu i rozwoju społecznego. W imieniu władz wojewódzkich pragnę podziękować prezydentowi Tarnowa za tą wrażliwość społeczną i wyrażam nadzieję, że przykład z Tarnowa będzie wzorem dla innych – powiedział Leszek Zegzda.

Na piętrze jednego z segmentów będą znajdować się pokoje mieszkalne z dostępem do łazienki, kuchnia połączona z jadalnią i świetlicą, które będą pełnić rolę pokoju dziennego pobytu, gabinet pomocy doraźnej, szatnia, pokój socjalny, biuro oraz pomieszczenia gospodarcze.

Ośrodek będzie zapewniał całodobowy pobyt do dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia tego okresu. Dla osób, które nie będą miały możliwości samodzielnie dojechać do centrum wsparcia możliwy będzie transport z miejsca ich zamieszkania lub pobytu do centrum i z powrotem. Jeśli ze względu na przeciwwskazania lekarskie pacjenci nie będą mogli zostać przewiezieni do ośrodka, jego pracownicy będą opiekować się nimi całodobowo w miejscu zamieszkania.

W innej części budynku znajdzie się wypożyczalnia oraz magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. W wypożyczalni będą m.in. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule i laski, podnośniki transportowo-kąpielowe, lampa do leczenia światłem, koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, rotory do ćwiczeń oraz akcesoria ułatwiające kąpiel. Na potrzeby wypożyczalni zakupione zostaną urządzenia teleopieki w postaci bransoletek wyposażonych w przycisk alarmowy, który pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. W wypożyczalni znajdzie się kilkaset sztuk różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego o łącznej wartości ponad 870 tys. złotych. Pracownicy wypożyczalni będą zobowiązani udzielić informacji na temat zasad prawidłowego używania sprzętu.

W ramach projektu przewidziana jest także działalność szkoleniowa i doradcza. Powołany zostanie zespół menedżerów opieki składający się z pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta i pracownika socjalnego, którzy wspierać będą opiekunów osób niesamodzielnych. Będą oni mogli skorzystać ze wsparcia edukacyjno-doradczego w postaci szkoleń, warsztatów, grup wsparcia oraz indywidualnego poradnictwa.

Projekt Gminy Miasta Tarnów to jeden z 14 wniosków, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach rozstrzygniętego konkursu „Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa”. W ramach konkursu dofinansowanie mogły otrzymać projekty zakładające m.in. utworzenie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów czy zakładające utworzenie bądź wsparcie placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Info: UMWM