Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-06-14 14:40:32 przez system

Te daty mogą zaważyć na Twoim odszkodowaniu!

Codzienna gonitwa i pośpiech sprawiają, że przemieszczając się w ruchu drogowym bardzo często tracimy czujność. Chwila nieuwagi i wypadek gotowy. Poszkodowani w wypadku, którzy nie zostali uznani za sprawców mogą jednak liczyć na odszkodowanie. Niestety wielu z nich nie ma pojęcia o terminach w jakich należy zgłosić swoje roszczenie. Brak podstawowej wiedzy skutkuje zamknięciem drogi do należnych środków.

**

Czas nie jest sprzymierzeńcem**

Wypadek komunikacyjny to traumatyczne wydarzenie, które zawsze wpływa na zdrowie i życie poszkodowanych. Niestety często powrót do normalnego funkcjonowania nie jest prosty i niesie za sobą wielkie wydatki. Warto wyjaśnić, że za poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym uznaje się rowerzystów, pieszych, kierowców, a także pasażerów, którzy nie zostali uznani za sprawców zdarzenia. Pamiętajmy, że poszkodowani mają prawo do dochodzenia z polisy OC sprawcy rekompensaty za koszty poniesione na leczenie, rehabilitację i dojazd do placówek medycznych. To jednak nie wszystko, każdy z nich ma prawo roszczenia zadośćuczynienia za utracony dochód i poniesione krzywdy psychiczne. W ściśle określonych okolicznościach możemy też wystąpić o przyznanie renty. Należy jednak nie zapominać, że odszkodowania za wypadek będą nam należne tylko gdy w ściśle określonych terminach zgłosimy swoje roszczenie do ubezpieczyciela.

### Ile mamy czasu?

Niestety Kodeks Cywilny w artykule 442 reguluje kwestię terminów, po których poszkodowani tracą możliwość ubiegania się o odszkodowanie. W przypadku czynu niedozwolonego termin przedawnienia upływa po trzech latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Taki wypadek zostaje zakwalifikowany jako wykroczenie, natomiast sprawca nie zostaje skazany przez sąd. Warto podkreślić, że poszkodowany nie może być dłużej hospitalizowany niż przez 7 dni. W przypadku gdy nasza szkoda wynikła z występku lub zbrodni mamy na dochodzenia odszkodowania dwadzieścia lat. Prawo do dochodzenia roszczenia w przypadku śmierci poszkodowanego uzyskuje rodzina. Mianem przestępstwa określa się wypadki ze skutkiem śmiertelnym lub spowodowane pod wpływem alkoholu. W tym wypadku poszkodowany musi być hospitalizowany powyżej 7 dni. Ostatni przypadek uregulowany przez KC to odszkodowanie za wypadek dla małoletnich. W takim przypadku termin dochodzenia roszczenia upływa dwa lata po uzyskaniu pełnoletności przez małoletniego.

### Samodzielnie czy z prawnikiem?

Uzyskanie odszkodowania to spore wyzwanie dla poszkodowanego, który często ze względu na słaby stan zdrowia nie ma siły do walki z ubezpieczycielem. Dlatego od dwóch lat możemy zaobserwować prężny rozwój branży odszkodowawczej. Niestety firmy ubezpieczeniowe to podmioty nastawione na zysk, z którymi nie jest łatwo dojść do porozumienia. Brak znajomości prawa i orzecznictwa może spowodować zaniżenie wysokości naszego odszkodowania. Dlatego jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie ubiegać się o należne nam środki zdecydujemy się na współpracę z doświadczoną kancelarią.