Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-01-08 15:33:36 przez system

Trudniej o becikowe

<html />

Od 1 stycznia tego roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

Tzw. becikowe przysługiwać będzie jedynie rodzinom o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 1922 zł na osobę.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1255.