Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-11-22 10:14:19 przez system

Trwają nabory na sportowe projekty dla dzieci

Sport to zdrowie – ten popularny slogan od kilku lat z powodzeniem jest wcielany w życie w Małopolsce. Właśnie trwają nabory do dwóch sztandarowych projektów popularyzujących sport wśród najmłodszych – „Jeżdżę z głową” i „Już pływam”. W przypadku pierwszego z nich małopolskie gminy na złożenie wniosków mają czas do 2 grudnia. Nabór do drugiego kończy się 12 grudnia.

Jeszcze niecałe dwa tygodnie (do 2 grudnia) potrwa nabór wniosków do przyszłorocznej edycji programu „Jeżdżę z głową”. W jego ramach małopolskie gminy mogą starać się o dofinansowanie zajęć nauki jazdy na nartach zjazdowych i biegowych lub na snowboardzie dla uczniów szkół podstawowych ze swojego terenu. Zorganizowany kurs powinien liczyć od 16 do 20 zajęć (45 lub 60-minutowych) i być prowadzony przez profesjonalnych instruktorów. W grupie szkoleniowej powinno być od 10 do 12 uczniów. Gminy ubiegające się o udział w projekcie "Jeżdżę z głową" powinny pamiętać, że na jego realizację mają niespełna trzy miesiące, od 13 stycznia do 31 marca 2017 roku.

Z kolei do 12 grudnia gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do organizacji pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. Zorganizowane w ramach programu „Już pływam” szkolenie powinno obejmować od 16 do 20 zajęć (45 lub 60-minutowych) oraz być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Grupa biorąca udział w zajęciach może liczyć od 10 do 15 uczniów. Na realizację projektu „Już pływam” gminy mają czas od 13 marca do 15 grudnia przyszłego roku.

Województwo Małopolskie w ramach obu programów: „Jeżdżę z głową” i „Już pływam” może pokryć nawet 50% kosztów organizacji zajęć. Pozostałą kwotę pokrywa gmina. W przypadku pobierania opłat od rodziców, nie mogą być one wyższe niż 100 zł za jedno dziecko.

Wnioski do obu projektów należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek), lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Sportu i Turystyki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Uwaga: O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Już pływam” jest realizowany od 2007 roku. Dotychczas dzięki niemu ponad 86,5 tys. małopolskich uczniów uczęszczało na dodatkowe lekcje pływania. Tylko w 2016 roku z tej formy aktywności korzystało ok. 17,5 tys. dzieci. Z kolei, od 2012 roku w ramach projektu „Jeżdżę z głową” niemal 10 tys. uczniów mogło nauczyć się jeździć na nartach lub snowboardzie.