Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-10-30 14:55:11 przez system

W Buczu powstanie strefa aktywności gospodarczej

Burmistrz Brzeska zapowiada, że w ciągu najbliższych lat w Buczu uruchomiona zostanie strefa aktywności gospodarczej. Gmina ma już gotowy wniosek o dofinansowanie prac mających na celu uzbrojenie działek.

- Czekamy na ogłoszenie naborów wniosków – mówi Grzegorz Wawryka. - Wiadomo, że w bieżącej perspektywie unijnej będzie sporo pieniędzy na organizację stref aktywności gospodarczej, liczę na to, że uda nam się je pozyskać. Zainteresowanie naszymi terenami inwestycyjnymi jest spore, także wśród lokalnych przedsiębiorców. W Buczu znajduje się kompleks należących do gminy działek o powierzchni blisko 40 hektarów, utworzenie tam strefy aktywności gospodarczej na pewno pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy. Przykładem na to, że tak się stanie jest strefa, jaka kilka lat temu powstała na Pomianowskim Stoku. Teraz znajduje się tam kilkanaście firm, które zatrudniają kilkaset osób -.

Planowana strefa aktywności gospodarczej znajduje się blisko otworzonej niedawno obwodnicy Mokrzysk, aby jednak do niej dojechać brakuje około pół kilometra drogi. Połączenie strefy z drogą miało nastąpić w czasie drugiego etapu modernizacji drogi wojewódzkiej prowadzącej w kierunku obwodnicy Szczurowej. Na razie jednak nie będzie to możliwe, bo władze województwa zrezygnowały z kontynuacji prac. - Już cztery lata temu zwracaliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o budowę drogi, która połączy obwodnicę Mokrzysk z naszą strefą. W czerwcu tego roku z apelem o kontynuację modernizacji drogi wojewódzkiej zwracała się rada miejska. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o to, aby remont drogi został dokończony – dodaje burmistrz Wawryka.