Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-01-31 19:24:33 przez system

W jakim zawodzie można najszybciej znaleźć pracę?

Kierowcy samochodów ciężarowych, diagności samochodowi, szefowie kuchni, samodzielni księgowi, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych – w tych branżach najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie w 2014 roku w Małopolsce. To najświeższe wyniki „Barometru zawodów”, opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Jest to jedyna w Polsce prognoza, pokazująca zapotrzebowanie na zawody w powiatach.

„Barometr zawodów” pozwala przewidzieć możliwości znalezienia zatrudnienia w konkretnej branży. W przygotowywanym corocznie zestawieniu zawody dzieli się na trzy grupy: zawody deficytowe (pomarańczowy), zrównoważone (szary) i nadwyżkowe (niebieski). Prognoza tworzona jest dla każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy. Informacje przez nich gromadzone oraz doświadczenie – a nie tylko suche statystyki, pozwalają na pokazanie aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w 2014 roku? Czy będzie ono rosnąć, czy maleć? A może pozostanie bez zmian?

W porównaniu do ubiegłego roku z listy zawodów o najlepszych perspektywach na rynku pracy zniknęli kierownicy budowy oraz przedstawiciele handlowi – tym razem te kategorie znalazły się w grupie zawodów zrównoważonych. Eksperci zauważyli zmniejszone zapotrzebowanie na kierowników budowy. To efekt trudnej sytuacji ekonomicznej, która w poprzednim roku dała się odczuć spadkiem zamówień w branży budowlanej.

Podobnie jak w roku ubiegłym, eksperci dostrzegli niedobór szefów kuchni oraz diagnostów samochodowych na lokalnych rynkach pracy. Pierwsza z profesji wymaga samodzielności oraz doświadczenia zawodowego, a druga zdobycia ponadto kosztownych uprawnień. Na brak kierowców samochodów ciężarowych z odpowiednimi uprawnieniami wskazywano między innymi w Nowym Sączu oraz powiatach: nowosądeckim, nowotarskim, limanowskim, wadowickim, olkuskim czy miechowskim. Nie bez znaczenia w tym zawodzie są kwestie dyspozycyjności, gotowości do podróży zagranicznych oraz związana z tym znajomość języków obcych. Kandydatów spełniających takie wymagania nadal zdecydowanie brakuje.

Wyniki badania dostępne są w nowym serwisie tematycznym „Barometr zawodów – Małopolska”, który został uruchomiony w listopadzie ubiegłego roku przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Pozwala on w łatwy sposób porównywać informacje o zawodach z poszczególnych powiatów, znaleźć interesującą branżę za pomocą wyszukiwarki, wydrukować plakat, mapę, czy tabelę bezpośrednio ze strony internetowej, eksportować dane do plików .csv, czy też wykorzystać informacje przygotowane w języku angielskim.

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji to projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Realizowany jest od 2006 r. Zajmuje się prowadzeniem badań cyklicznych, jednorazowych oraz analiz małopolskiego rynku pracy. Opracowuje również nowe rozwiązania w zakresie udostępniania i rozpowszechniania informacji o rynku pracy. Pilotaż „Barometru zawodów” przeprowadzony został w 2009 roku. Wzięło w nim udział sześć powiatowych urzędów pracy. Od 2010 roku badanie realizowane jest w całej Małopolsce.