Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-11 17:23:05 przez system

W wigilę krótszy dzień pracy handlowców?

Być może w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielki Piątek osoby trudniące się handlem pracować będą krócej. Do tego jednak jeszcze daleka droga, choć radni podczas posiedzenia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości zrobili ku temu pierwszy krok.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kraków dot. propozycji ograniczenia handlu detalicznego w dniu
Wigilii Bożego Narodzenia oraz w Wielki Piątek wyszedł od radnego Tomasza
Urynowicza.

Radny referując projekt uchały wskazywał na wymiar praktyczny
oraz religijny tego pomysłu. Twierdził, że w krajach zachodnich, np. Austrii w
te dni pracuje się maksymalnie do godziny 12, lub nie pracuje się wcale.
Według radnego nie wpływa to na efektywność gospodarczą kraju. Radny
Urynowicz zaznaczył, że pozytywną opinię wydał już w tej sprawie Prezydent
Miasta Krakowa, a najlepszym wyjściem jest poddać projekt uchwały pod
konsultacje z mieszkańcami.

Pomysł radnego Urynowicza poparli radni Stanisław Zięba oraz Bogusław Kośmider zastrzegając, że popierają na razie konsultacje, a nie sam pomysł. Zdecydowanie przeciw był natomiast radny Wojciech Wojtowicz, który stwierdził, że dni wolnych od pracy jest w Polsce wręcz za dużo.
Radni zdecydowali pozytywnie zaopiniować projekt uchwały.