Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-07 01:08:11 przez system

Weź sprawy w swoje ręce...

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza wszystkie osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu do wzięcia udziału w projekcie realizowanym pod hasłem "Weź sprawy w swoje ręce".

Każdy jego beneficjent będzie mógł skorzystać ze wsparcia psychologów, rehabilitantów, okulistów, protetyków słuchu, doradców zawodowych i prawnych oraz specjalistów do spraw sprzętu. Udział w projekcie jest bezpłatny, a spotkania odbywają się w okolicy miejsca zamieszkania osoby głuchoniewidomej. Część osób zostanie nieodpłatnie zaopatrzona w sprzęt rehabilitacyjny, wszyscy wezmą zaś udział w konkursie z cennymi nagrodami rzeczowymi.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.tpg.org.pl Zgłoszenia z regionu małopolskiego przyjmuje Katarzyna Ptasznik. Można się z nią skontaktować pod numerem tel./fax: 081 533 24 22 oraz adresem e mail: pokl_lublin@tpg.org.pl

Projekt realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.