Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-05 16:02:25 przez system

Wkrótce otwarcie północnej części obwodnicy Wojnicza

6 września zostanie oddana do ruchu północna część nowej obwodnicy Wojnicza. Całkowity koszt inwestycji to 53,6 mln zł, z czego 42,3 mln zł to środki unijne. Pozostała kwota w wys. 11,3 mln zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.

Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z Wojnicza na obszary mniej zaludnione, co przyczyni się nie tylko do poprawy stanu środowiska, bezpieczeństwa, ale i poprawi komunikację do Wojnickiego Zielonego Parku Technologicznego oraz stref ekonomicznych zlokalizowanych w Tarnowie