Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-02-11 10:37:33 przez system

Wkrótce szybciej i bezpieczniej z Zielonej do Limanowej

Już za półtora roku kierowcy, podróżujący drogą wojewódzką nr 965, znacznie szybciej i bezpieczniej pokonają odcinek z Zielonej do Limanowej. Ruszyła rozbudowy trasy łączącej powiat bocheński z limanowskim. Inwestycja kosztować będzie ponad 43,5 mln zł, z czego 85% pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- Droga wojewódzka nr 965 stanowi jeden z głównych regionalnych szlaków komunikacyjnych południowej Małopolski. Cieszę się, że już niedługo dołączy ona do całej sieci nowo wybudowanych lub całkowicie przebudowanych tras w regionie. Liczymy na to, że inwestycja nie tylko ułatwi życie mieszkańcom powiatu bocheńskiego i limanowskiego, ale przyciągnie do nich inwestorów, co przełoży się m.in. na stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój mniejszych miejscowości położonych wzdłuż trasy – mówi marszałek Małopolski, Jacek Krupa.

Inwestycja obejmie łącznie prawie 18 km drogi wojewódzkiej z Zielonej do Limanowej. W ramach projektu przebudowane zostaną mosty w Świniarach, Zielonej oraz Łątce Górnej. W Świniarach dodatkowo zmieni się także połączenie DW 965 z DW 964, gdzie tradycyjne skrzyżowanie zastąpi bezkolizyjne rondo. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z drogami podporządkowanymi w innych miejscowościach, a na tych najbardziej obciążonych ruchem powstaną lewoskręty.

Dzięki inwestycji poprawi się także bezpieczeństwo pieszych. Wzdłuż trasy wybudowane zostaną krawężniki i zatoki autobusowe wraz z chodnikami. Istniejące pobocza zostaną znacznie poszerzone i przygotowane pod budowę chodników i ścieżek rowerowych. Całkowicie przebudowane zostanie także odwodnienie drogi, przepusty drogowe oraz istniejące zjazdy. Projekt zakłada także umocnienie korpusu drogi w miejscach, w których jest ona narażona na osiadanie.

Inwestycja łącznie kosztować będzie 43,5 mln zł. 85% z tej kwoty pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu Województwa Małopolskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska S.A., która realizuje zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" do końca września 2018 roku.