Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-19 07:56:42 przez system

Wojewoda apeluje: przyjmijmy Polaków z Mariupola!

„Mając na względzie przeprowadzaną przez Rząd Polski dniu 23 listopada 2015 roku ewakuację grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, zameldowanych i faktycznie zamieszkałych w mieście Mariupol oraz w przylegających do niego rejonach, zwracam się z apelem o zaangażowanie i pomoc w stworzeniu warunków do osiedlenia dla, naszych Rodaków, a w szczególności o współpracę w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc pracy” – pisze w swoim liście wojewoda małopolski Józef Pilch.

Wojewoda jednocześnie zachęca do włączenia lokalnych organizacji pozarządowych w aktywną pomoc świadczoną na rzecz osób ewakuowanych.

Osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przebywają w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakaeh, gdzie mają zapewnione całodzienne wyżywienie. W czasie tego pobytu będą uzyskiwać pozwolenia na pobyt stały, uczyć się języka polskiego i przygotowywać do osiedlenia w Polsce. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach. z wyłączeniem czynnego prawa wyborczego. Oznacza to równiez, że osoby te mogą legalnie mieszkać i pracować w Polsce.

„Biorąc pod uwagę dotychczasową sytuację życiową ewakuowanych osób, których życie i zdrowie było zagrożone ze względu na trwający we wschodniej Ukrainie konflikt zbrojny, stworzenie im warunków do osiedlenia się na terytorium Polski jest zadaniem priorytetowym” – pisze dalej wojewoda.