Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-13 12:13:25 przez system

Wojewoda małopolski

Burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład powiatu wielickiego wzięli udział w roboczym spotkaniu z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem. Samorząd powiatowy reprezentowali na nim: starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, jego zastępca Mirosław Mrozowski oraz sekretarz powiatu Michał Roehlich.

Podczas spotkania dyskutowano nad strategicznymi inwestycjami oraz nowymi rozwiązaniami gospodarczymi. Zwrócono też uwagę na problemy z jakimi borykają się samorządowcy z terenu powiatu. Burmistrz Gminy Wieliczka Artur Kozioł przybliżył Wielicką Strefę Aktywności Gospodarczej, jej lokalizację i usytuowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wstępną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną tego obszaru.
Pełnomocnik Burmistrza Wieliczki ds. Inwestycji Józef Lassota przedstawił zarys rozwiązań komunikacyjnych w zakresie włączenia ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 4. Omówił także temat transportu kolejowego — w tym zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej. W dalszej kolejności poruszono kwestie związane z: kanalizacją Gminy Wieliczka (fundusz spójności), szwajcarsko-polskim programem współpracy (kolektory słoneczne), a zakończono tę część spotkania omówieniem problematyki osuwisk występujących w Gminie Wieliczka.
Następnie o inwestycjach i problemach występujących w poszczególnych gminach powiatu wypowiedzieli się ich przedstawiciele. Rozmawiano też o rozwoju infrastruktury drogowej, edukacji, kwestiach związanych z zabezpieczeniem środków na opiekę społeczną oraz zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi. Spotkanie zakończył starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, który przybliżył koncepcję budowy Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata A Kosiby w Wieliczce.

Żródło: Powiat Wielicki