Kategoria: Region
Published at: 2009-04-08 12:00:16 przez system

Województwo wspiera ośrodki pozarządowe

Z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego powstała Sieć Małopolskich Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Zadaniem ośrodków bedzie doradztwo oraz pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych. Ośrodki zaangażują się także w wybory do Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji. Wczoraj podczas uroczystości otwarcia działalności ośrodków uczestniczył Wicemarszałek Leszek Zegzda.

Jak podają źródła Urzedu Wojewódzkiego na utworzenie sieci Województwo przeznaczyło 299 860,00 tys. zł. Ośrodki powstały na terenie Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza. Nowego Targu oraz Oświęcimia. Na liście zadań, jakie przekazano ośrodkom do realizacji znalazły się m.in:. świadczenie fachowego doradztwa dla organizacji pozarządowych, organizacja profesjonalizujących szkoleń i warsztatów, pomoc w poszukiwaniu partnerów oraz zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów. Ośrodki będą także pomagać organizacjom pozarządowym w ubieganiu się o środki unijne. Rozważana jest możliwość napisania wspólnego wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki celem pozyskania środków finansowych na rozwój Sieci, a poprzez to na dalsze wsparcie rozwoju małopolskiego sektora pozarządowego. W efekcie działalność ośrodków ma przyczynić się m.in. do podniesienia standardów działania organizacji pozarządowych, promowania zarządzania poprzez jakość w organizacjach oraz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych poprzez kształcenie ich działaczy i pracowników.

Przedstawiciele ośrodków będą także odpowiedzialni za wybór przedstawiciela do Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, którą powołuje się w celu kształtowania właściwej współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi. Rada pełni funkcję zespołu opiniodawczo-doradczego i pomocniczego dla Samorządu Województwa. Pierwsze posiedzenie członków Rady II kadencji planuje się już w czerwcu.