Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-11-25 16:28:16 przez system

Wręczono medale diecezjalne Dei Regno Servire

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, osoby pomagające misjom i rodzinom potrzebującym, autorzy różnych inicjatyw społecznych i duszpasterskich zostali odznaczeni diecezjalnymi medalami Dei Regno Servire.

W niedzielę 24 listopada biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył medale 26 osobom świeckim. Wręczenie odbyło się w tarnowskiej katedrze na zakończenie Mszy św. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Na wspólnej modlitwie spotkali się członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, obchodzący swe patronalne święto.

Odznaczeni medalem byli bardzo wzruszeni i szczęśliwi. Podkreślali też, że to zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy. W gronie nagrodzonych jest Maria Mikulska z parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu. To matka trzech kapłanów diecezji tarnowskiej, od wielu lat bardzo zaangażowana w życie parafialne.

Medal otrzymał też Mieczysław Kras z parafii św. Jakuba w Tuchowie. Były starosta tarnowski, aktualnie doradca burmistrza Tuchowa, wspierał prace przy kaplicy w Mesznej Opackiej jak i dzieła charytatywne prowadzone w parafii, przyczynił się do założenia przy parafii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych.

Medalem został również wyróżniony Bogusław Marszałek z parafii katedralnej w Tarnowie. Od 20 lat jest przewodnikiem w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.

W gronie wyróżnionych są ludzie, którzy mają „wyobraźnię miłosierdzia”. Stanisław Chytaj z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie od lat czuwa nad parafialną zbiórką makulatury, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na pomoc misjonarzom w Afryce.

Natomiast Elżbieta Obrzut z parafii Narodzenia NMP w Krużlowej co roku organizuje akcje pomocy dla dzieci z biednych i wielodzietnych rodzin.

Na Mszy św. modlili się wspólnie działacze Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W dniu zakończenia Roku Wiary, Biskup Tarnowski zachęcał w homilii do zrobienia sobie rachunku sumienia z tego jak budujemy Królestwo Chrystusa w świecie. Ordynariusz diecezji przypomniał, że Rok Wiary miał nam pomóc doświadczyć żywotności naszej wiary ciągle na nowo odkrywanej, pogłębianej, celebrowanej w liturgii i autentycznie przeżywanej na co dzień.

Bp Jeż dodał, że potrzeba determinacji w dalszym nadawaniu otaczającej nas rzeczywistości kształtu Królestwa Bożego. Zdaniem biskupa jest to trudne, bo „coraz bardziej powszechny w polskim społeczeństwie jest styl zwracania się do Chrystusa i jego Kościoła na wzór szyderczych drwin ukrzyżowanego łotra”.

„Owszem, trzeba z całą stanowczością i determinacją leczyć wszelkie rany wewnątrz samego Kościoła, wynagradzać zło i zwalczać je siłą dobra. Mamy jednak prawo upominać się o równowagę w publicznym i medialnym ukazywaniu wizerunku Kościoła” – mówił kaznodzieja.

Zdaniem biskupa tarnowskiego w imię zasad elementarnej sprawiedliwości i uczciwości trzeba także chcieć zauważyć ogrom dobra, które dokonuje się w Kościele i poprzez Kościół.

„Gdyby na przykład chociaż jeden negatywny obraz duchownego pokazany w mediach zrównoważyć przykładem heroicznej postawy sióstr zakonnych opiekujących się dniem i nocą niepełnosprawnymi dziećmi, ukazaniem pracy misjonarzy niejednokrotnie narażających swoje życie; zauważeniem pracy Caritasu, wysiłku duszpasterzy prowadzących tak wiele grup parafialnych, poradni, świetlić; kapłanów, będących inicjatorami wielu wartościowych inicjatyw; dostrzeżeniem, że dobro jest powszechne w Kościele i może być łatwo zauważone, jeżeli tylko osoba wydająca opinię nie zamyka celowo na nie oczu” – dodał biskup.

Pasterz Kościoła tarnowskiego podziękował Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej za inicjatywę listu skierowanego do Prezesa Telewizji Polskiej w obronie wizerunku polskich duchownych, których ukazuje się jednostronnie, jedynie przez pryzmat afer i skandali. „Dziękuję za waszą postawę i te słowa solidarności z księżmi, którzy bardzo potrzebują wsparcia katolików świeckich. Wszyscy jesteśmy członkami tego samego Kościoła, trudzimy się nad budowaniem tego samego Królestwa Bożego i służymy jednemu Panu, Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata” – dodał.

DEI REGNO SERVIRE 2013

Złote
1. Janusz Górecki – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej (oddany sprawom Kościoła tak w wymiarze parafialnym jak i diecezjalnym, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, skarbnik zarządu diecezjalnego Akcji Katolickiej, zaangażowany w organizację Diecezjalnego Forum Ruchu i Stowarzyszeń Katolickich, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, inicjator charytatywnych festynów parafialnych, redaktor pisma „Nasza Parafia”).
2. Mieczysław Kras – parafia św. Jakuba Starszego Ap. w Tuchowie (były wiceburmistrz miasta i gminy Tuchów i starosta Powiatu Tarnowskiego, aktualnie doradca Burmistrza Tuchowa, wspierał prace przy kaplicy w Mesznej Opackiej jak i dzieła charytatywne prowadzone w parafii, przyczynił się do założenia przy parafii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, dobry i pobożny parafianin)
3. Bogusław Marszałek – parafia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie (od 20 lat przewodnik w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, solidny, uczynny, odznaczający się prawością życia).
4. Maria Mikulska – parafia Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu (matka trzech kapłanów diecezji tarnowskiej, od wielu lat bardzo zaangażowana w życie parafialne).
5. Elżbieta Obrzut – parafia Narodzenia NMP w Krużlowej (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i członek Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej, zaangażowana w działalność Rady Duszpasterskiej i Caritas, co roku organizuje akcje pomocy dla dzieci z biednych i wielodzietnych rodzin, przykładna matka i babcia).
6. Antoni Szyszka – parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (był bardzo zaangażowany w prace związane z budową kościoła parafialnego, aktualnie czynny członek parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, redaktor biuletynu parafialnego „Dobry Pasterz”, administrator strony internetowej parafii oraz Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej).

Srebrne
7. Zofia Bielatowicz – parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej oraz dekanalnej rady Akcji Katolickiej, od dwóch lat prowadzi spotkania formacyjne z młodzieżą gimnazjalną przygotowującą się do bierzmowania, wspiera parafię i klasztor Sióstr Służebniczek w prowadzeniu spraw księgowych, otwarta na współprace z innymi wspólnotami parafialnymi).
8. Halina Borowska – parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, zaangażowana w działalność Caritas, założycielka Klubu Seniora, autorka różnych inicjatyw społecznych i duszpasterskich tak w parafii jak i w dekanacie).
9. Stanisław Chytaj – parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie (aktywnie działa w parafialnym oddziale Akcji Katolickiej i parafialnym oddziale Caritas, brał czynny udział w budowie kościoła parafialnego, wspiera różne inicjatywy duszpasterskie w parafii, od lat czuwa nad parafialną zbiórką makulatury, a zebrane w ten sposób środki przeznaczane są na pomoc misjonarzom w Afryce).
10. Tadeusz Gwiżdż – parafia Matki Bożej Wniebowziętej w Wojakowej (prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, zaangażowany również na forum diecezjalnym, członek Rady Duszpasterskiej, przewodnik pielgrzymek kalwaryjskich).
11. Alicja Lipa – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - Latoszynie (wieloletnia członkini Rady Parafialnej podejmująca wiele inicjatyw na rzecz wspólnoty parafialnej, zelatorka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, członkini parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, jako nauczycielka dba o postawy chrześcijańskie i patriotyczne wśród młodzieży).
12. Tomasz Podlasek – parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy (wieloletni członek Rady Duszpasterskiej, zaangażowany w Duszpasterstwo Ludzi Pracy, organizator autokarowych pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, od wielu lat działa w parafialnej poradni rodzinnej, od dziecka jest aktywnym członkiem Liturgicznej Służby Ołtarza).

Brązowe
13. Maria Babicz – parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku (inicjatorka Szkoły Katolickiej w Brzesku, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”).
14. Maria Kociołek – parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku (inicjatorka Szkoły Katolickiej w Brzesku, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”).
15. Jan Kusiak – parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku (inicjator Szkoły Katolickiej w Brzesku, zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”).
16. Janusz Mastek – parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku (inicjator Szkoły Katolickiej w Brzesku, zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”).
17. Antoni Patulski – parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku (inicjator Szkoły Katolickiej w Brzesku, zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”).
18. Genowefa Gryglewska – parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy (prezes parafialnego oddziału Caritas, wieloletnia członkini Rady Parafialnej i Rady Gospodarczej, od dwóch lat prowadzi spotkania formacyjne z młodzieżą gimnazjalną przygotowującą się do bierzmowania).
19. Stanisława Kołodziej – parafia św. Małgorzaty w Nowym Sączu (przełożona tercjarskiej wspólnoty karmelitańskiej, zaangażowana w sprawy parafii, daje dobry przykład życia rodzinnego i religijnego).
20. Zygmunt Kosiba – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy - Latoszynie (nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, wieloletni członek Rady parafialnej, życzliwy, serdeczny i zawsze gotowy do pomocy).
21. Eugeniusz Kołodziej – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej (nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, członek Rady Duszpasterskiej, zelator męskiej Róży Różańcowej, zaangażowany w działalność parafialnej orkiestry dętej, przykładny ojciec, chętny do pomocy, pobożny).
22. Grażyna Grzegorczyk – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej (od wielu lat zaangażowana w liczne inicjatywy parafialne, należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, a także parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej i Caritas).
23. Stanisław Jachowicz – parafia Narodzenia NMP w Krużlowej (należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, zaangażowany w liczne inicjatywy parafialne, szczególnie w troskę o piękno i wystrój kościołów, był czynnie zaangażowany przy budowie kościołów w Krużlowej i w Starej Wsi).
24. Tomasz Korus – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej (nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, udziela się w parafialnej orkiestrze dętej, należy do parafialnej Rady Duszpasterskiej, przykładny i pobożny ojciec).
25. Władysław Sukiennik – parafia pw. św. Jakuba Starszego Ap. w Tuchowie (był członkiem Rady Duszpasterskiej, zaangażowany w działalność Akcji Katolickiej, jako artysta rzeźbiarz zajmuje się rzeźbieniem, konserwowaniem i odnawianiem zabytkowych krzyży, ołtarzy, figur i innych rzeczy poświęconych Bogu)
26. Michał Zelek – parafia Matki Bożej Wniebowziętej w Wojakowej (od 25 lat bardzo gorliwie i sumiennie pełni posługę kościelnego)