Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-08 15:27:26 przez system

Wspólny front przeciw komarom

Władze czterech gmin - Rzezawy, Brzeska, Szczurowej i Drwini wspólnie zwróciły się do wojewody małopolskiego Jerzego Millera o przeprowadzenie odkomarzania na ich terenach. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka jest zdania, że wspólny wniosek ma większe szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Liczne kilkuhektarowe zastoiska wody spowodowane obfitymi opadami (powtarzające się, cykliczne ulewne deszcze o charakterze kataklizmu), jak również utrzymujący się wysoki poziom wód doprowadziły do niespotykanej dotychczas plagi komarów. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców naszych gmin prosimy o udzielenie dotacji celowej na ich zwalczanie - napisali do wojewody burmistrz Brzeska oraz wójtowie Rzezawy, Drwini i Szczurowej.