Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-04-11 01:23:20 przez KacperGlod

Wybory Izby Inżynierów, 9 mieszkańców bocheńszczyzny wybranych do organów

9 kwietnia 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbył się XXI zjazd sprawozdawczo – wyborczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W wyniku głosowania 9 przedstawicieli bocheńszczyzny znalazło się w różnych organach Izby.

Na zjeździe został wybrany nowy zarząd MOIIB oraz poszczególne komisje na kolejną kadencję która będzie trwała przez kolejne 4 lata. Prezesem Izby wybrany został Mirosław Boryczko.

W różnych organach Izby pracować będzie aż 9 inżynierów z bocheńszczyzny, a są to:

 • Pani mgr inż. Renata Kaczmarczyk – szefowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni została przedstawicielem w Okręgowej Radzie Izby

 • Panowie inż. Roman Chmiel i Stanisław Butrymowicz – zostali członkami w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym w izbie inżynierów pracować będą Eugeniusz Bar, Andrzej Moroński oraz Jarosław Stal

 • Okręgowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej zostali inżynierowie Agnieszka Bronowska, Marcin Głód oraz Zbigniew Franczak.

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza aż 20 737 członków (stan na 31.12.2021) różnych specjalności takich jak:

 • konstrukcyjno-budowlana
 • instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, gazowych oraz wodociagowych i kanalizacyjnych
 • instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • mostowa
 • drogowa
 • hydrotechniczna
 • wyburzeniowa
 • telekomunikacyjna
 • kolejowa.

Izba działa w dziesięciu zasadniczych obszarach, takich jak:

 • realizacja zadań ustawowych i regulaminowych,
 • funkcjonowanie organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych,
 • działalność informacyjna,
 • działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
 • współpraca z samorządami zawodowymi,
 • współpraca z administracją publiczną,
 • współpraca z sądami powszechnymi,
 • podnoszenie etosu pracy inżyniera,
 • organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

W ramach struktur organizacyjnych MOIIB funkcją niezależne organy:

 • Okręgowa Rada,
 • Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna,
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
 • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Ważnym faktem wymagajacym podkreślenia jest, że w tak ważnym organie jakim jest MOIIB mamy aż 9 przedstawicieli z Bochni i okolic, co świadczy o dużej integracji i prężnym działaniu środowiska budowlanego w naszym powiecie.

Kacper Głód