Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-10-12 01:39:19 przez system

Wyróżnienie dla brzeskiego gimnazjum

We wtorek 6 października w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Gimnazjum nr 1 "Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo", przynannego w ramach projektu o nazwie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

Na początku działania ZPB były kierowane w celu ogólnej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak zostały one ukierunkowane na placówki oświatowe, w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkołach jak również zapobiegania problemom agresji i przemocy w grupach rówieśniczych. Program ten w ostatnim czasie nabrał dużego rozgłosu i zainteresowania szkół. Realizowany jest na terenie naszego województwa.

W brzeskiej Jedynce zadania przyjęte do realizacji dotyczyły:
I. działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wokół budynku szkoły
II. Działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole
III. Działań w zakresie dowozów młodzieży do szkoły
IV. Działań edukacyjno-wychowawczych prowadzonych przez szkołę dotyczących bezpieczeństwa
V. Działań zmierzających do współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole
Realizacja w/w działań i zadań była możliwa dzięki poparciu i pomocy podmiotów współpracujących ze szkołą.

Jest to duże wyróżnienie dla Gimnazjum. Certyfikat wręczył Małopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Andrzej Rokita oraz I Małopolski Wicekurator Oświaty Agata Szuta. Certyfikat odebrał Dyrektor Szkoły wraz z uczennicą klasy 3b Beatą Kwolek. Brzeską Komendę Powiatową Policji reprezentował kom. Jarosław Dudek . Po wręczeniu wszystkich wyróżnień uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na pokaz sprzętu policyjnego. Każdy mógł zobaczyć, dotknąć a także wsiąść do nowoczesnego samochodu policyjnego. Największym zainteresowaniem cieszył się motocykl firmy BMW. Można było porównać i strzelić z pistoletu, karabinu czy małego rewolweru. Każdy wyszedł z Komendy Wojewódzkiej Policji bardzo usatysfakcjonowany i szczęśliwy.