Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-12-30 09:33:13 przez system

Wysoka frekwencja na niedzielnych mszach

70% wiernych diecezji tarnowskiej chodzi na niedzielną Mszę św., a 24,6 % przyjmuje Komunię Świętą. To wzrost o 3 % w porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami. Najprawdopodobniej będą to najwyższe wskaźniki dominicantes i comunicantes w Polsce.

Dane dotyczące praktyk religijnych opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach 11 października 2009 roku.

"Od kilku lat w diecezji tarnowskiej mamy najwyższe wskaźniki praktyk religijnych w Polsce. Mocna jest u nas tradycja chodzenia do kościoła całymi rodzinami, ponadto wiele osób angażuje się w działalność ruchów i stowarzyszeń, co mobilizuje do pełnego uczestnictwa we Mszy św. W naszej diecezji jest także wiele kościołów, co ułatwia udział w Eucharystii" - mówi ks. Wiesław Piotrowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Najwięcej osób, bo 88,5% uczęszcza do kościoła w dekanacie Ujanowice na Sądecczyźnie. Wysoka - ponad 80% frekwencja jest także w dekanatach: Ołpiny i Ropa.

Najwięcej ludzi, bo 34% przystępuje do Komunii św. również w dekanacie Ujanowice. Prawie 30 % wskaźnik comunicantes jest w dekanatach Limanowa i Czchów.