Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-05-21 13:04:43 przez system

Wysokie notowania AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uplasowała się na szóstym miejscu w tegorocznym Rankingu Uczelni Akademickich przygotowanym tradycyjnie przez „Perspektywy”. AGH jest także m.in. ogólnopolskim liderem w kategorii „Innowacyjność” czy w kształceniu na kierunkach związanych z IT.

anking „Perspektyw” jest corocznie największym tego typu badaniem szkół wyższych w Polsce. Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła w nim, poza ogólnym zestawieniem, wysokie pozycje w kilku ważnych podkategoriach: trzecie miejsce wśród uczelni technicznych (o 0,67 punktu za Politechniką Warszawską i 0,07 za Politechniką Wrocławską) oraz trzecie miejsce
w kategorii „Prestiż wśród pracodawców” (za PW i UW). AGH została także wyróżniona jako najbardziej innowacyjna uczelnia w kraju. W tej kategorii oceniane były następujące kryteria: zaplecze innowacyjne uczelni, patenty i prawa ochronne, pozyskane środki z UE, sprzedane licencje oraz działające na uczelni spółki spin-off i spin-out.

Ważnym elementem klasyfikacji „Perspektyw” jest ranking najlepszych grup kierunków studiów – tutaj AGH okazała się najlepsza w kształceniu specjalistów na „Kierunkach IT” (drugi rok z rzędu), a także kierunkach „Budownictwo” i „Mechanika i budowa maszyn”.
W grupach kierunków „Automatyka, robotyka i mechatronika”, „Elektrotechnika”, „Elektronika i telekomunikacja” oraz „Inżynieria materiałowa” Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła drugie miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.

Po raz kolejny doceniona została wysoka jakość kształcenia na AGH wyrażona prestiżem, jakim cieszą się absolwenci uczelni w opinii pracodawców z poszczególnych województw. Absolwenci Akademii są numerem jeden według pracodawców w województwie małopolskim, zaś w województwach śląskim i podkarpackim znajdują się na trzecim miejscu wśród poszukiwanych przez biznes i przemysł pracowników. Łącznie w czternastu województwach absolwenci AGH plasują się w pierwszej dziesiątce najchętniej zatrudnianych przez firmy specjalistów.