Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-09-17 20:55:57 przez system

Żaba nie musi być zielona

W krakowskim ZOO można podziwiać żaby pomidorowe, które przyjechały z ogrodu w Rydze. Płazy te - jak wskazuje ich nazwa - mają czerwono – pomarańczowy kolor. ZOO zaprasza codziennie w godz. 9:00 do 17:30. Od 1 września honoruje karty Rodzinne KKR 3+, oferując ich posiadaczom 50% zniżki na zakup biletów normalnych.

Żaby pomidorowe, które można oglądać w krakowskim zoo, mają obecnie około 3 cm długości. Są to osobniki młodociane, ich ubarwienie nie jest jeszcze tak jaskrawe i intensywne jak u dorosłych żab. W naturze żaby pomidorowe zamieszkują podmokłe lasy, pola uprawne i plantacje wschodniego wybrzeża Madagaskaru. Żywią się bezkręgowcami, a nawet małymi gryzoniami. Samce dorastają do 6 cm, a samice mogą osiągnąć długość nawet ponad 10 cm.

ZOO honoruje karty KKR 3+. W ramach programu członkowie rodzin, legitymujący się tą kartą mogą liczyć na 50% rabat przy zakupie biletów. Oferta dotyczy biletów normalnych i obowiązuje w każdy dzień tygodnia. Karty Programu Krakowska Karta Rodzinna 4+ wydane na podstawie dotychczasowych przepisów uprawniają do korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z realizacji Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, do czasu upływu terminu ich ważności.

Więcej informacji na temat Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego, sposobu dojazdu, planu ogrodu pod adresem: www.zoo-krakow.pl