Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-01-30 19:04:45 przez eb

Zakliczyn: seniorzy seniorom

Projekt „Szlachetny Samarytanin” był realizowany od kwietnia do grudnia 2019 r. Dzięki niemu 30 mieszkańców gminy Zakliczyn w wieku powyżej 60 lat mogło zdobyć kompetencje, narzędzia i świadomość niezbędną do pracy wolontariackiej z seniorami. To przygoda z wolontariatem, która przynosiła satysfakcję z udzielania bezinteresownego wsparcia drugiemu człowiekowi. Bo jak powiedział wojewoda Piotr Ćwik na dzisiejszym spotkaniu w Zakliczynie: - Najlepszym wolontariuszem w pracy z seniorami jest drugi senior.

Mieszkańcy gminy Zakliczyn mogą również uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. W jego ramach planuje się uruchomienie teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzyma opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia połączy się z Centrum Opieki pełniącym dyżur przez całą dobę.

W ramach realizacji projektu przewidziano również:
- zakup i udostępnienie seniorom 5 rowerów elektrycznych,
- zakup laptopów i przyłączenie Internetu w 40 gospodarstwach domowych seniorów,
- przeprowadzenie szkoleń dla 40 seniorów z zakresu obsługi komputera i smartfonu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta czy e-recepty,
- wdrożenie usługi „Złotej Rączki”, dzięki której będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach.