Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-08-06 19:16:55 przez system

Zaprojektuj pomnik AK

Miasto ogłasza konkurs architektoniczno – rzeźbiarski na projekt Pomnika Armii Krajowej w planowanym Ogrodzie Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim. Prace można składać do 6 listopada.

Pomnik Armii Krajowej ma być zlokalizowany na Bulwarze Czerwieńskim, w jego południowej części, pomiędzy przedłużeniem ul. Bernardyńskiej, a ul.Dietla z Mostem Grunwaldzkim. Na terenie tym przewiduje się utworzenie „Ogrodu Pamięci Narodowej", którego koncepcję i układ przestrzenny też powinni zaprojektować uczestnicy konkursu. Autor nagrodzonej pracy może zostać zaproszony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej do zawarcia umowy na projekt realizacyjny pomnika.

Konkurs posiada charakter realizacyjny w zakresie projektu pomnika i studialny odnośnie propozycji kształtowania Ogrodu Pamięci Narodowej.

Organizatorzy zakładają, że pomnik powinien być znaczącym i wyrazistym elementem Ogrodu Pamięci Narodowej. Sugeruje się jego lokalizację w eksponowanym miejscu na kierunku ul. Koletek. Wytyczne konserwatorskie ograniczają wysokość pomnika do 4 m. Pozostawia się swobodę wypowiedzi artystycznej i przyjętej konwencji propozycji autorskiej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor - a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba - jest absolwentem krajowego lub zagranicznego wydziału architektury lub wyższej szkoły sztuk plastycznych oraz posiada uprawnienia niezbędne do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Termin składania prac mija 6 listopada. Ostateczny termin nadsyłania pytań do Regulaminu konkursu - 10 dni od daty ogłoszenia konkursu - na adres : Oddział Krakowski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków (sarp@sarp.krakow.pl) lub e-mail sekretarza konkursu: sekretarz-konkursu@wp.pl.

Inicjatorem i fundatorem budowy pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Decyzję w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej podjęła Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały. Inicjatywa budowy Pomnika Armii Krajowej objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Odsłonięcie pomnika planowane jest 27 września 2013 r.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=51988.