Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-10-03 20:24:13 przez system

Zaprojektuj pomnik Armii Krajowej

<html />

Do 6 listopada można składać prace w ogłoszonym przez miasto konkursie na projekt Pomnika Armii Krajowej. Ma on powstać w planowanym Ogrodzie Pamięci Narodowej na Bulwarze Czerwieńskim.

Pomnik Armii Krajowej ma stanąć w południowej części Bulwaru Czerwieńskiego, pomiędzy przedłużeniem ul. Bernardyńskiej, a ul. Dietla z Mostem Grunwaldzkim. Na tym terenie planowanej jest utworzenie „Ogrodu Pamięci Narodowej".

Ogłoszony przez gminę, przy współpracy ze Stowarzeszeniem Architektów Polskich, konkurs jest jednoetapowy i otwarty, posiada charakter realizacyjny w zakresie projektu pomnika oraz studialny odnośnie propozycji kształtowania Ogrodu Pamięci Narodowej. Autor nagrodzonej pracy może zostać zaproszony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej do zawarcia umowy na projekt realizacyjny pomnika.

Organizatorzy zakładają, że pomnik - o wysokości maksymalnie 4 metrów - powinien być znaczącym i wyrazistym elementem Ogrodu Pamięci Narodowej. Sugerują jego lokalizację w eksponowanym miejscu na kierunku ul. Koletek. Pozostawiają przy tym swobodę wypowiedzi artystycznej i przyjętej konwencji propozycji autorskiej.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor - a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba - jest absolwentem krajowego lub zagranicznego wydziału architektury lub wyższej szkoły sztuk plastycznych oraz posiada uprawnienia niezbędne do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Inicjatorem i fundatorem budowy pomnika jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Decyzję w sprawie jego wzniesienia, a następnie lokalizacji podjęła Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały, po przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął inicjatywę honorowym patronatem. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 27 września 2013 r.