Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-18 16:27:48 przez system

Zaproszenie do udziału w festiwalu folklorystycznym

Fundacja Nasza Przyszłość i Radio Maryja organizują festiwal zespołów folklorystycznych. Festiwal zostanie zorganizowany w czterech kategoriach wiekowych (od dzieci do studentów). Zespoły pragnące wziąć w nim udział proszone są o przesyłanie tzw. demo na adres: Fundacja Nasza Przyszłość, 01-192 Warszawa, ul. Leszno 14. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca.

Fundacja Nasza Przyszłość organizuje również konkursy na następujące
tematy:
„Jestem dumny, że jestem Polakiem”,
„Ojczyzna Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Jana Pawła II”,
„Inspiracje biblijne w kulturze polskiej, w literaturze, muzyce, sztuce”.

Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedną z następujących form: napisać esej na wybrany temat, nagrać film (do 5 minut), napisać i wygłosić poezję, skomponować utwór muzyczny, napisać piosenkę i ją zaprezentować lub wyrazić to plastycznie: w obrazie czy rzeźbie.

Prace należy przesyłać w wyżej podanym terminie na adres Fundacji Nasza Przyszłość. Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Zorganizowanie festiwalu i konkursów jest możliwe dzięki funduszom pozyskanym z 1 procenta podatku przekazanego na Fundację Nasza Przyszłość.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: www.fnp.pl oraz www.radiomaryja.pl