Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-05-31 21:17:11 przez eb

Zarząd Sejmiku nie chce debatować o uchwale antysmogowej

Na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego na wniosek klubu Prawo i Sprawiedliwość usunięto z porządku obrad projekt Oświadczenia ws uchwały antysmogowej przygotowany przez Koalicję Platforma Obywatelska Nowoczesna.

W mailu Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej, który optymalisty na naszą redakcyjną pocztę podkreśla się brak zdecydowania rządzącego PiS „do konsekwentnej realizacji uchwały antysmogowej”.

Przyczyny wstrzymywania się z realizacją drastycznych uchwał antysmogowych są jednak oczywiste. Najważniejszą jest wojna na Ukrainie i zerwanie umowy zawirowania wokół gazu z Rosji. Przypomnijmy, że najpierw strona rosyjska wstrzymała dostawy gazu do Polski, a następnie rząd wypowiedział umowę wschodniemu sąsiadowi. Trudno w takiej sytuacji mówić o bezpieczeństwie energetycznym. Gaz sprowadzany z innych regionów świata jest na pewno droższy.

Może więc dojść do sytuacji, kiedy rygorystyczna uchwała antysmogowa zmusi nawet najbiedniejszych właścicieli domów do zakupu „czystych” ekologicznie pieców gazowych, ale gazu albo nie będzie albo będzie zbyt drogi dla mieszkańców.

Wielu analityków mówi też wprost o rosyjskim lobbingu na rzecz „czystej” energii, co mialo zapewnić Rosjanom zwiększony popyt na gaz.

Poniżej można zapoznać się z treścią Oświadczenia, które nie znalazło się dziś w porządku obrad Sejmiku Małopolskiego.

*Oświadczenie nr………
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia…………….
ws realizacji uchwały antysmogowej.

Sejmik Województwa Małopolskiego w pełni podtrzymuje wolę przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Małopolsce, których źródłem jest tzw. niska emisja generująca szereg zanieczyszczeń mających negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz środowisko naturalne. Wola ta została wyrażona uchwałami Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

O wadze tego problemu świadczy fakt, że dotychczasowe decyzje były podejmowane w konsensusie politycznym wynikającym z przeświadczenia, że samorząd jest odpowiedzialny za środowisko naturalne i w tym aspekcie za zdrowie mieszkańców a także, że te działania są ważne dla rozwoju Małopolski jako regionu turystycznego. Podjęte decyzje uwzględniają również konieczność rozłożenia w czasie planowanych działań – do końca 2022 roku mają być zlikwidowane kotły nie spełniające żadnych norm a do końca 2026 roku kotły klasy 3 i 4.

Równolegle docenić należy działania władz miasta Krakowa, które pokazują, że konsekwencja w realizacji programu antysmogowego daje już efekty w postaci poprawy stanu powietrza w Krakowie. Zgodzić się jednak należy, że małopolski samorząd aby osiągnąć zamierzone cele również musi być konsekwentny w realizacji tego programu, jednocześnie aktywizując wszelkie działania informacyjne, edukacyjne oraz nadal zapewniając niezbędne wsparcie finansowe. Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża uznanie i podziękowanie wszystkim tym mieszkańcom, samorządom terytorialnym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, administracji publicznej, służbie zdrowia, którzy aktywnie – pośrednio lub bezpośrednio – podejmują działania na rzecz walki ze smogiem w Małopolsce.

Otrzymują:
Samorządy Terytorialne w Małopolsce
Prezydent RP Prezes Rady Ministrów RP
Marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP

Elzbieta Bachmińska

Foto: https://www.pexels.com/