Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-09-16 22:13:42 przez Czas2012

Zielone światło dla obwodnicy w Niepołomicach

Zapadła decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowę obwodnic Podłęża i Niepołomic. Niepołomicka Strefa Inwestycyjna zostanie połączona z autostradą A4 do końca 2021 roku.

Małopolski Urząd Wojewódzki poinformował o „zielonym świetle” dla inwestycji drogowej, która dotyczy połączenia Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych. Projekt zakłada budowę niewiele ponad dwukilometrowej obwodnicy w miejscowościach Podłęże i Zakrzów w powiecie wielickim. Jak zaznacza MUW: inwestycja nie ingeruje w istniejącą zabudowę – zaplanowane prace obejmują głównie tereny rolnicze, a motywowane są poprawą bezpieczeństwa i poczucia spokoju mieszkańców Niepołomic. Trasa będzie posiadać status drogi wojewódzkiej, wyprowadzając ruch tranzytowy poza centrum miasta.

Prace potrwają do końca 2021 roku. Wartość projektu szacowana jest na 57 447 723 zł. 34 miliony zł to dofinansowanie gminy Niepołomice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, natomiast 4 miliony zł przekaże budżet państwa.

We wrześniu 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę węzła na autostradzie A4 w miejscu jej przecięcia przez drogę wojewódzką nr 964 – między istniejącymi węzłami Kraków-Bieżanów i Targowisko. Prace zakończono w czerwcu bieżącego roku. Budowa obwodnic jest finalnym etapem dla planów połączenia Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych.