Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-11 10:35:04 przez system

Zintegrowany Informator Pacjenta

Jjeszcze do końca września można rejestrować się w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w punkcie znajdującym się w Biurze Paszportowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski zachęca mieszkańców regionu do korzystania ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Do tej pory w systemie zarejestrowała się już także ponad 1/3 pracowników Urzędu Wojewódzkiego!

Aby uzyskać dostęp do danych zdrowotnych w systemie ZIP trzeba się w nim zarejestrować. Można to zrobić za pośrednictwem portalu zip.nfz.gov.pl lub wypełnić wniosek w oddziale lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia (rejestracja wypełnianego wniosku trwa 7 minut). Można także skorzystać z mobilnego punktu rejestracji, jaki jeszcze do 30 września funkcjonuje w Biurze Paszportowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6. W godzinach od 9 – 16.30 na stanowisku będzie można się zarejestrować oraz pobrać kod dostępu do systemu. Należy mieć ze sobą tylko dowód osobisty. Można także zarejestrować się w systemie wcześniej oraz w biurze paszportowym odebrać kod dostępu do ZIP (wtedy należy, oprócz dowodu osobistego, mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie rejestracji).

Zintegrowany Informator Pacjenta jest systemem skierowanym do wszystkich osób ubezpieczonych w Polsce. Dzięki niemu pacjenci mają możliwość wglądu on-line, z każdego komputera podłączonego do internetu, w historię świadczeń udzielanych przez NFZ.

ZIP zapewnia pacjentowi łatwy i powszechny dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, informacje o jego uprawnieniach do świadczeń, informacje o kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie świadczeń udzielonych pacjentowi i narzędzie do wykrywania nadużyć świadczeniodawców w procesie rozliczeń.

W ZIP-ie znajdziemy m. in. informacje o uprawnieniach do świadczeń, udzielonych świadczeniach medycznych, wizytach i pobytach w placówkach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego, kosztach udzielonych świadczeń medycznych, zrealizowanych receptach refundowanych i wysokości tej refundacji, kolejki oczekujących, prawa pacjenta i wykaz placówek mających umowę z NFZ.