Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-28 10:31:30 przez system

Znowu awarie prądu w Małopolsce

Nie usunięto jeszcze wszystkich skutków awarii sprzed kilku tygodni kiedy znowu opady śniegu i silny wiatr spowodowały uszkodzenia linii energetycznych w województwie małopolskim. Aktualnie bez prądu pozostaje 12,5 tys. domów.

W tej chwili energetycy szacują straty i jak najszybciej przystąpią do usuwania awarii.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, sprawdził zaopatrzenie w energię elektryczną szpitali i ujęć wody. Te miejsca nie są zagrożone. Cały czas za pośrednictwem Wojewódzkiego i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego można wypożyczać agregaty prądotwórcze. Obecnie w dyspozycji wojewody znajduje się 17 agregatów, wypożyczonych jest 26.

Po apelu wojewody małopolskiego w powiatach, w których występują awarie prądu zorganizowane zostały miejsca w budynkach użyteczności publicznej, w których mieszkańcy mogą się ogrzać. - Dzięki temu rozwiązaniu ktoś, kto nie ma ogrzewania w domu, może spędzić czas w ciepłym miejscu. Prosząc samorządy o przygotowanie takich miejsc, miałem na myśli szczególnie rodziny z dziećmi — mówi Stanisław Kracik.

"Ogrzewalnie" działają w powiatach krakowskim i olkuskim. W powiecie olkuskim zorganizowano 7 "ogrzewalni" (w Wolbromiu, Bolesławiu, Kluczach i Olkuszu). W powiecie krakowskim ,ożna się ogrzać w Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziecka i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie.

W Małopolsce bez prądu pozostaje 12,5 tys. domów: - w powiecie krakowskim 4 tys. w gminach Jerzmanowice — Przeginia, Skała i Krzeszowice; - w powiecie olkuskim 6,5 tys. w gminach Wolbrom, Olkusz, Trzyciąż; - w powiecie miechowskim 2 tys. w gminach Gołcza, Charsznica, Książ Wielki, Słaboszów, Racławice, Kozłów. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nadzorem Stanisława Kracika, wojewody małopolskiego cały czas monitoruje sytuację w Małopolsce i udziela pomocy samorządom w usuwaniu skutków awarii sieci energetycznej. Stanisław Kracik zaoferował dyrekcji Zakładu Energetycznego w Krakowie wszelką pomoc. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie kierować ekipy Straży Pożarnej w miejsca, gdzie konieczne będzie usuwanie połamanych gałęzi i zwalonych drzew przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wojewoda jest w stałym kontakcie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, którym pomoc - jeśli zachodzi taka potrzeba, jest udzielana na bieżąco.

Wojewoda zwrócił się również do komendanta wojewódzkiego policji o zwiększenie patroli w rejonach dotkniętych brakiem prądu w sytuacji, gdyby była taka potrzeba. Wojewoda nadzoruje awaryjne zaopatrzenie w energię elektryczną ujęć wody pitnej i szpitali.