Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-01-24 20:01:55 przez eb

Znowu nie wejdziesz do UM Krakowa

Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, od dziś, 24 stycznia, aż do odwołania, wszystkie lokalizacje Urzędu Miasta Krakowa są zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta. Zamknięte są również Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych.

Wyjątkiem są wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w UMK. Ustalone terminy wizyt zachowują ważność. Również rozpoczęte wcześniej i niezałatwione sprawy w UMK, wymagające obsługi bezpośredniej, zostaną załatwione w dotychczasowy sposób.

Bez zmian funkcjonują też telefony informacyjne oraz dostęp teleinformatyczny do usług realizowanych przez UMK. Apelujemy o korzystanie ze zdalnego kontaktu z urzędem.

Z urzędem można się kontaktować elektronicznie, dzwoniąc na numery telefonów stacjonarnych i komórkowych, wysyłając przesyłkę pocztową albo Paczkomatem Urząd 24 oraz rezerwując bezpośrednią wizytę w sprawach wymienionych poniżej.

Przesyłkę można również wrzucić do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu. Pojemniki takie znajdują się w 15 lokalizacjach:

al. Powstania Warszawskiego 10
os. Zgody 2
pl. Wszystkich Świętych 3-4
Rynek Podgórski 1
ul. Biskupia 18
ul. Dekerta 24
ul. Grunwaldzka 8
ul. Kasprowicza 29
ul. Lubelska 27
ul. Lubelska 29
ul. Mogilska 41
ul. Nowohucka 1
ul. Sarego 4
ul. Stachowicza 18
ul. Wielicka 28a
Paczkomat Urząd 24:

bezpłatny odbiór przesyłek w paczkomatach: al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2, ul. B. Zaleskiego 23, ul. Mogilska 41
nadawanie przesyłek do UMK: należy wypełnić formularz na stronie urzad24.inpost.pl, dokonać opłaty oraz umieścić przesyłkę w paczkomacie

Sprawy, które można załatwić bezpośrednio w ramach umówionych wizyt:

Urząd Stanu Cywilnego

rejestracja urodzeń
rejestracja zgonów (bez umawiania się na wizytę)
sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego
wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
przyjmowanie oświadczeń, w tym m.in. o uznaniu ojcostwa/powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
realizacja ceremonii przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami i harmonogramem

Wydział Spraw Administracyjnych

składanie wniosków o wydanie i odbiór dowodu osobistego
składanie wniosków do CEIDG
sprawy meldunkowe
przeprowadzenie zaplanowanych wcześniej rozpraw administracyjnych w Referacie Postępowań Administracyjnych

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

rejestracja pojazdów:
złożenie wniosku o rejestrację pojazdu
odbiór dowodu rejestracyjnego
udział w postępowaniach w sprawach rejestracji pojazdów
prawa jazdy:
odbiór uprawnień do kierowania pojazdami
złożenie wniosku o prawo jazdy
założenie profilu kandydata na kierowcę
udział w postępowaniach w sprawach karnych
transport i działalność regulowana:
udzielanie i zmiany uprawnień transportowych
kontrole przedsiębiorców

Wydział Podatków i Opłat

obsługa kas
udział w toczących się postępowaniach podatkowych

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy
wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji
Wydział Planowania Przestrzennego

spotkania w ramach realizowanych wyłożeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Pracownicy wymienionych wyżej wydziałów, realizujący wskazane usługi, pracują stacjonarnie w godz. 7.40–15.30 z wyjątkiem poniedziałków, w które pracują w godz. 7.40–18.00 (nie dotyczy Wydziału Podatków i Opłat). Kasy UMK są czynne w godz. 7.40–15.15, w poniedziałki w godz. 7.40–17.45.

Każda osoba wchodząca do budynku UMK jest zobowiązana do:

  • stosowania środków ochrony osobistej, tj. noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz ewentualnie rękawiczek ochronnych
  • poddania się automatycznemu pomiarowi temperatury ciała – przez urządzenie zamontowane przy wejściu lub pomiar ręczny, dokonany przez upoważnionego pracownika urzędu albo podmiotu zewnętrznego (ochrona mienia i osób)
  • w przypadku, gdy pomiar wykaże temperaturę wyższą lub równą 37,5°C, osoba taka po odczekaniu ok. 3 min, jest poddawana powtórnemu badaniu i jeśli wykaże ono temperaturę mniejszą lub równą 37,4°C, osoba ta może poruszać się po budynku UMK
  • jeśli powtórny pomiar wykaże temperaturę wyższą lub równą 37,5°C, osoba taka zostanie poinformowana o podejrzeniu zakażenia koronawirusem i nie będzie wpuszczona na teren UMK
    -zaleca się, aby wchodząc do budynku UMK, korzystać z urządzenia do dezynfekcji rąk, zamontowanego przy wejściu
  • załatwiając sprawy w urzędzie, należy zachować dystans społeczny.

Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl