Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-01-16 20:09:50 przez eb

Zostań Kontrwywiadowcą Wojskowym na AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego 16 stycznia podpisały porozumienie o współpracy. Umowa dotyczy m. in. ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,. Będzie skutkować również poszerzeniem oferty kształcenia na unikatowym kierunku studiów w AGH, jakim są Nowoczesne Technologie
w Kryminalistyce.

Porozumienie o współpracy AGH w Krakowie ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, otwiera nowe możliwości w zakresie badań naukowych oraz wdrożeń związanych ze sferą technologii bezpieczeństwa.

Dzięki zawartej umowie uczelnia będzie mogła kształcić specjalistów studiów inżynierskich, bazując na eksperckiej wiedzy pracowników SKW. Nawiązana współpraca umożliwi obustronny transfer wiedzy istotnej dla zapewnienia i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa państwa. W szczególności umowa skutkuje udziałem kadry SKW w kształceniu dydaktycznym studentów, w tym organizację wspólnych zajęć czy warsztatów. Ponadto strony zobowiązały się do realizacji projektów naukowo-badawczych z sektora cyberbezpieczeństwa.

Prorektor ds. współpracy prof. Jerzy Lis, jeden z sygnatariuszy umowy podkreśla: - Współpraca ze służbą specjalną, jaką jest SKW, przyniesie wymierne korzyści studentom Akademii. Umożliwi im naukę od praktyków, którzy na co dzień zajmują się ochroną naszego państwa. Kontrwywiad Wojskowy jest również naturalnym i jednym z bardziej prestiżowych potencjalnych pracodawców dla naszych inżynierów bezpieczeństwa informatycznego.

Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, płk Paweł Bojarski zaznaczył:
- Bardzo się cieszę, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego nawiązała współpracę
z jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych. Mam nadzieję, że zaowocuje ona wzajemną wymianą doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, ale też podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych kadry obu instytucji. Chcielibyśmy także pokazać studentom, że mogą łączyć swoją przyszłość zawodową ze służbami wojskowymi.

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce, kierunek kształcący specjalistów
z zakresu informatyki śledczej czy analityki kryminalistycznej, dzięki dzisiejszej umowie zyskał elitarnego partnera w postaci służby specjalnej RP.

Więcej o kierunku: www.kandydaci.agh.edu.pl/studia/nowoczesne-technologie-w-kryminalistyce/