Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-03-23 15:42:25 przez system

Zwiększona obecność policji po wtorkowych zamachach

22 marca odbyło się kilka spotkań, podczas których przeprowadzona została analiza bieżącego zagrożenia terrorystycznego w Europie. Zostały wydane rekomendacje dla służb podległych MSWiA, o których poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami.

Zalecenia zostały natychmiast przekazane komendantom Policji i Straży Granicznej. W trosce o bezpieczeństwo obywateli naszego kraju wystawione zostaną dodatkowe posterunki policji i patrole straży granicznej szczególnie na lotniskach, dworcach kolejowych, w centrach handlowych, w miejscach, w których mamy do czynienia z dużymi skupiskami ludzi. Wszystkie wyzwania, które stoją przed Europą, traktowane są bardzo poważnie. Podczas ostatniego posiedzenia szefów rządów i głów państw krajów Unii Europejskiej, zadeklarowano, że Polska jest w stanie pomóc tym państwom, które są najbardziej zagrożone - chodzi tu o szczelność granic Unii Europejskiej. Polska jest gotowa do udzielenia pomocy w sytuacji w której Belgia, czy inne państwa, zwróciły by się o nią, zarówno w kwestii humanitarnej, jak i współpracy służb specjalnych, która już trwa.

Komendant Główny Policji zapewnił, że polecenie ministra Błaszczaka zostało niezwłocznie przekazane do realizacji. Szef Policji odbył wideokonferencję z komendantami wojewódzkimi policji i komendantem stołecznym. Wydane zostały polecenia wzmocnienia ilości służb patrolowych w rejonie dworców kolejowych, portów lotniczych, centrów handlowych, jak również zwiększenie liczby służb funkcjonariuszy operacyjnych. Informacje, które na chwilę obecną docierają do Policji, nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie, jednak cały czas trwa współpraca informacyjna ze Strażą Graniczną, innymi służbami podległymi MSWiA, jak również ze służbami specjalnymi.