Kategoria: Sport
Opublikowano: 2016-11-10 14:58:20 przez system

I Rajd Konny i Rowerowy

I Rajd Konny i Rowerowy „Odwiedzamy miejsca kaźni i walk narodu polskiego i o szablę kpt. Emila Klimy” odbędzie się na terenie powiatu wielickiego i bocheńskiego w dniach 12-13 listopada.

Regulamin

Cel Rajdu:
- poznawanie miejsc kaźni I walk narodu polskiego,
- doskonalenie umiejętności uprawiania jazdy konnej i rowerowej,
-podnoszenie sprawności fizycznej, w tym orientowania się w terenie leśnym,
- poznawanie piękna przyrody,
- rekreacja i wypoczynek.

Warunki uczestnictwa
1. W rajdzie mogą brać udział drużyny dwuosobowe.
2. Punktacji rajdowej podlega drużyna-patrol dwuosobowa, która może mieć dodatkowo osoby rezerwowe.
3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby, które ukończyły 12 rok życia (młodzież szkolna do lat 18 - pod opieką rodziców lub wychowawców, a dzieci do lat 12 - wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców).
4. Wszystkich uczestników Rajdu powinna cechować dobra kondycja, ponieważ impreza odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Kierownikiem, dowódcą drużyny powinna być osoba posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać dokument tożsamości.
6. Uczestnicy, Organizacje zgłaszające drużyny mają obowiązek ubezpieczenia swoich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Rajdu.
Osoby nieposiadające kasku ochronnego na głowę nie będą dopuszczone do rajdu.
7. Na rajd należy założyć odpowiedni strój jeździecki. Brak profesjonalnego stroju nie dyskwalifikuje, lecz aby zapewnić odpowiednią wygodę i bezpieczeństwo należy posiadać: buty za kostkę (kalosze, oficerki itp.) buty niższe + czapsy (ochraniacze) niekrępujące ruchów, elastyczne spodnie (bryczesy) toczek należy zabrać ze sobą, płaszcz lub kurtkę przeciwdeszczową obowiązkowe jest również posiadanie rękawiczek, kamizelki odblaskowej, kompasu, apteczki.
8. Patrole kultywujące tradycje kawalerii umundurowanie zgodnie z porą roku.
9. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania bidonu lub innego zamykanego pojemnika z wodą, która jest niezbędna podczas rajdu.
10. Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników za spowodowane szkody przez uczestników rajdu.

Miejsce zakwaterowania
Dawna leśniczówka w Ispini. Własny śpiwór, karimata, środki czystości. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku wyczerpania limitu miejsc zakwaterowania.

Zgłaszanie uczestników: mailowo: kbkniepolomice@gmail.com na kartach zgłoszenia

Punktacja drużyn dodatnie:
- wiadomości o terenie i historii 0-15 pkt.
- konkurs strzelania z broni krótkiej 0-10 pkt.
- konkurs strzelania z broni długiej 0-10 pkt.
- posiadanie apteczki pierwszej pomocy na trasie (ocena wyposażenia) 0-5 pkt.
- konkurs piosenki patriotycznej 1-10 pkt.

Drużyny otrzymują punkty ujemne:
- ominięcie punktu kontrolnego – 5 pkt.
- nie posiadanie na trasie apteczki pierwszej pomocy 10 pkt.
- zakłócenie ciszy nocnej 15 pkt.

Postanowienia końcowe
- Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji, jest imprezą non-profit i realizowany jest zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Rajd odbywać się będzie na trasach wyznaczonych przez Nadleśnictwo w Niepołomicach i drogach wojewódzkich, powiatowych.
W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad obowiązujących w ruchu publicznym oraz postanowień Kierownictwa Rajdu.
Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania rajdu.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Podczas Rajdu odbędzie się konkurs strzelania z krótkiej oraz długiej broni pneumatycznej o energii rażenia poniżej 17 dżuli według następującej punktacji:
  1 – 5 1 pkt
  6 – 10 2 pkt
  11 – 15 3 pkt
  16 – 20 4 pkt
  21 – 25 5 pkt
  26 – 30 6 pkt
  31 – 35 7 pkt
  36 – 40 8 pkt
  41 – 45 9 pkt
  powyżej 45 10 pkt

Sprawdzian z wiadomości o terenie przeprowadzony zostanie w formie testu wyboru jedna odpowiedź prawidłowa. Pytania do testu opracowano korzystając z:
„Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej” Julian Zinkow Nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Niepołomice 2008,
Stron internetowych:
http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/06/Kpt-Jan-Dubaniowski,
„Krakowska Brygada Kawalerii”
w którym bierze udział jedna osoba z patrolu drużyny
Punktacja: za każdą pozytywną odpowiedź 1pkt.

Program Rajdu:

12 listopada 2016 r.
godz. 7.00 - uroczyste rozpoczęcie rajdu, Niepołomice ul. Targowa 5 klub jazdy konnej pod Żubrem
godz. 7.10 - odprawa kierowników wręczenie map z trasą,
godz. 7.20 - wypuszczanie patroli drużyn-patroli na trasę po uprzednim zaliczeniu konkursu strzeleckiego,
godz. 15.00 - zakwaterowanie uczestników i powitanie przez gospodarza leśniczówki p. Klimę,
godz. 16.00 - test wiedzy o terenie i historii.
godz. 17.00 - ognisko wraz z kiełbaską,
godz. 18.00 - śpiew przy ognisku,
godz. 21.00 - capstrzyk.

13 listopada 2016 r.
godz. 7.00 – pobudka wraz z toaletą poranna, śniadanie.
godz. 9.00 - msza polowa,
godz. 10.00 - konkurs piosenki patriotycznej
godz. 13.00 - ogłoszenie wyników wręczenie nagród i zakończenie Rajdu.

Od 11 listopada od godzin wieczornych istnieje możliwość zakwaterowania koni w ośrodku jeździeckim " Żubr" w Niepołomicach. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie chętnych gdyż ilość miejsc jest ograniczona.