Kategoria: Sport
Opublikowano: 2016-11-16 20:33:48 przez system

Jedenaste strzelanie niepełnosprawnych

16 listopada na strzelnicy I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni odbyła się XI Spartakiada Strzelecka Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorzy spotkania: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis” wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Proszówkach przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w likwidacji, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni zaprosili do wspólnej rywalizacji o miano najlepszego strzelca podopiecznych placówek świadczących pomoc osobom z dysfunkcjami intelektualnymi z terenu województwa małopolskiego, a mianowicie: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Łyszkowic, Siołkowej, Stróż, Łapanowa, Krakowa, os. Górali, Zawady Uszewskiej oraz uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział 130 osób.
Zawody uroczyście otworzyli Kierownik WTZ Proszówki Edward Firek wraz
z Mieczysławem Balickim opiekunem TKKF „Promień”, który w sposób rzetelny
i zrozumiały objaśnił zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie trwania zawodów oraz omówił budowę i sposób obsługi karabinków pneumatycznych. Nad bezpieczeństwem strzelców przy każdym stanowisku czuwali instruktorzy
i opiekunowie, którzy pomagali podczas ładowania i ustawiania karabinka.

Wyniki spotkania:

Klasyfikacja drużynowa
1 miejsce WTZ Proszówki łączna ilość punktów 444
2 miejsce WTZ Zawada Uszewska łączna ilość punktów 437
3 miejsce WTZ Siołkowa łączna ilość punktów 292

Klasyfikacja indywidualna:
1 miejsce Janusz Widlak WTZ Zawada Uszewska
2 miejsce Waldemar Korba WTZ Łapanów
3 miejsce Krzysztof Rachwalski WTZ Zawada Uszewska
4 miejsce Łukasz Pośliński WTZ Proszówki
5 miejsce Angelika Gajda WTZ Proszówki
6 miejsce Tomasz Łatka WTZ Siołkowa

Klasyfikacja – zmagania kadry:
1 miejsce Justyna Stoszko – WTZ Łyszkowice
2 miejsce Jan Świgut – WTZ Siołkowa
3 miejsce Daniel Holender – WTZ Stróże
Elżbieta Włodek – SOSW Bochnia

Uroczyste wręczanie nagród odbyło się w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach, w którym uczestniczył starosta bocheński Ludwik Węgrzyn, starszy inspektor ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dorota Stachowicz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bochni Teresa Jaszczyńska oraz kierownik ogólny Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w likwidacji, Stanisław Golonka.

Zwycięzcy tegorocznych zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe zarówno indywidualne jak i drużynowe. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować za przekazanie nagród rzeczowych dla drużyn biorących udział w tegorocznej spartakiadzie państwu Jolancie i Markowi Pilchom.

Celem spotkania było między innymi podtrzymanie dotychczasowych działań społeczno-rekreacyjnych pozwalających osobom sprawnym inaczej na integrację ze środowiskiem lokalnym , pogłębienie nawiązanych kontaktów pomiędzy osobami uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych w WTZ, ukazanie Powiatu Bocheńskiego jako przyjaznego dla osób z dysfunkcjami intelektualnymi, oferującego różnorodność aktywnego spędzania czasu i rozwijania zainteresowań.