Kategoria: Sport
Opublikowano: 2016-09-19 12:07:25 przez system

Kurs ratownika w Proszówkach

1 października o godz. 9.00 w krytej pływalni w Proszówkach rozpocznie się kurs na młodszego ratownika WOPR.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
- ukończone 12 lat,
- posiadana karta pływacka,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu,
- w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Cena kursu – 400 zł