Kategoria: Sport
Opublikowano: 2014-09-16 01:19:16 przez system

Rajd rowerowy "Szlakiem cmentarzy i wojny światowej"

Gmina Żegocina zaprasza wszystkich chętnych powyżej 10 lat i mających uprawnienia do jazdy rowerem do drogach publicznych do udziału 27 września w rajdzie rowerowym "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej gmin: Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina", który odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Impreza organizowana jest w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej i jest imprezą memoriałową, upamiętniającą ofiary operacji limanowsko-łapanowskiej (2-12 XII 1914 r.)

Termin Rajdu:
Rajd odbędzie się 27 września 2014 roku (sobota)

Trasa Rajdu
Trasa Rajdu przebiega nowo wytyczonym "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej", przebiegającym przez cztery gminy: Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina. Rajd prowadzony będzie po drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych i w niektórych miejscach także po śródpolnych. Trasa Rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień. Uczestnik Rajdu wybiera jedną trasę, a każda z nich kończy się przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie.

Przykładowe trasy dla uczestników Rajdu:
- Trasa numer 1: Tarnawa ( cmentarz nr 344) - Łapanów (cm. nr 342) - Trzciana (cm. nr 309) - Żegocina (cm. nr 301, 302)- około 20 km
- Trasa numer 2: Łapanów (cm. nr 342) - Trzciana (cm. nr 309) - Leszczyna (cm. nr 310) - Muchówka (cm. nr 308) - Łąkta Górna (cm. nr 304) Żegocina (cm. nr 301, 302) - około 25 km
- Trasa numer 3: Trzciana (cm. nr 309) - Leszczyna (cm. nr 310) - Łąkta Górna (cm. nr 304) - Żegocina (cm. nr 301, 302) - około 15 km
- Trasa numer 4: Trzciana (cm. nr 309) - Łąkta Górna (cm. nr 304) Żegocina (cm. nr 301, 302) - około 12 km
- Trasa numer 5: Leszczyna (cm. nr 310) - Muchówka (cm. nr 308) - Łąkta Górna (cm. nr 304) - Żegocina (cm. nr 301, 302) - około 14 km
- Trasa numer 6: Łąkta Górna (cm. nr 304) - Żegocina (cm. nr 301, 302) - około 6 km.

Zbiórka uczestników Rajdu:
Uczestnicy Rajdu zgłaszają się na zbiórkę na początkowym cmentarzu wybranej trasu Rajdu o godzinie zgłoszonej na karcie zgłoszenia.

Start Rajdu:
Po czynnościach organizacyjnych (odbiór wyżywienia i mapki Rajdu) i poznaniu pierwszego z cmentarzy wyruszają na wybraną trasę. Tempo jazdy dostosowują do terminu stawienia się na mecie w Żegocinie tj. około godz.13.00 - 13.30.

Meta Rajdu:
Po przyjechaniu na metę tj. pod budynek Urzędu Gminy w Żegocinie każdy uczestnik przekazuje przedstawicielowi organizatora "Kartę Rajdu", a następnie zostawia rower we wskazanym miejscu i zgłasza się do punktu żywieniowego, który będzie czynny do godziny 15.30.
O godzinie 15.45 uczestnicy Rajdu udają się do sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie na otwarcie wystawy historycznej pt. "Wielka Wojna w Małopolsce 1914 - pamięć i tożsamość".

Zakończenie Rajdu:
Przewidywany termin zakończenia Rajdu około godz. 17.00. Indywidualny powrót uczestników do domu.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.
2. W Rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
3. W Rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia (załącznik nr 1 ). Zgłoszenia mogą być dostarczone osobiście do Komisarza Rajdu ( sekretariat Urzędu Gminy w Żegocinie), przesłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Żegocinie 32-731 Żegocina z dopiskiem na kopercie "Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie" lub e-mailem na adres: gmina@zegocina.pl
4. W przypadku udziału w Rajdzie osoby niepełnoletniej do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział podpisany osobiście przez rodzica lub opiekuna tej osoby i wskazującej dorosłego opiekuna tej osoby będącego uczestnikiem Rajdu.
5. Osoby niepełnoletnie powyżej dziesiątego roku życia zobowiązane są posiadać kartę rowerową.
6. Zgłoszenia udziału w Rajdzie przyjmowane będą do 23 września 2014 roku (wtorek) do godz. 15.00
7. Każdy z uczestników Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
8. Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę Rajdu, napoje.
9. Uczestnicy Rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu Rajdu. Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego.
10. Każdy z uczestników Rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
11. Uczestnicy Rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
12. Uczestnicy Rajdu zobowiązani się do zapoznania się z treścią regulaminu Rajdu i jego stosowania.