Kategoria: Sport
Opublikowano: 2018-03-09 23:53:28 przez system

Rzezawa: Turniej Wiedzy Pożarniczej z nagrodami

Kilkadziesiąt dzieci i młodzież z terenu gminy Rzezawa wzięło udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od wójta gminy Mariusza Paleja atrakcyjne nagrody.

Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na grupy wiekowe. Każda grupa musiała zmierzyć się z trzydziestoma pytaniami testowymi o zróżnicowanym poziomie trudności. Wszystkie zadania dotyczyły ogólnej wiedzy o pożarnictwie, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działalności ochotniczych straży pożarnych. Osoby, które najlepiej napisały test, przystąpiły następnie do egzaminu ustnego, za który mogły zdobyć dodatkowe punkty. Ich odpowiedzi były oceniane przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rzezawa, na której czele stał dh Krzysztof Kołodziej - prezes ZOG ZOSP RP oraz dh Leszek Trąba - komendant gminny OSP.

Wśród uczestników konkursu z klas I-VI najlepszy okazał się Jakub Michalski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie. Dzięki zdobyciu pierwszego miejsca awansował on do etapu powiatowego turnieju. Chłopiec w nagrodę otrzymał od wójta gminy Rzezawa Mariusza Paleja laptop. Drugie miejsce w tej grupie wiekowej przypadło Mateuszowi Dziadowcowi ze szkoły w Borku, a trzecie Hubertowi Wągrodzie z Łazów. Za zajęcie miejsca na podium otrzymali oni od wójta gminy Rzezawa tablety. Nagrodzeni zostali także pozostali uczestnicy turnieju, którzy otrzymali słodycze i drobne gadżety: Joanna Orzechowska i Mateusz Piwowarski z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łazach, Weronika Prokop i Piotr Merecik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeczowie, Olga Nowak, Sara Chorobik i Krzysztof Sroga ze szkoły w Okulicach, Otylia Waśniowska i Oliwia Marecik z Rzezawy oraz Jakub Urbański z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku.

W grupie z klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum wygrała natomiast Renata Tytro z Rzezawy, która podobnie jak jej młodszy kolega, który triumfował w młodszej grupie, otrzymała od wójta gminy Mariusza Paleja laptop i będzie reprezentowała gminę Rzezawa podczas etapu powiatowego turnieju. Tuż za nią uplasował się Sebastian Seremak z Okulic oraz Sara Nazimek z Jodłówki, którzy otrzymali tablety. Drobne nagrody otrzymały także wszystkie pozostałe osoby: Patrycja Orzechowska, Oliwia Kamyczek i Mateusz Panna ze szkoły z Łazów, Magdalena Papkiewicz i Wiktoria Wacarz z Publicznego Gimnazjum w Rzezawie, Aleksandra Baja, Izabela Boruta i Kacper Paruch z Dąbrówki, Dominik Bratek, Oliwia Starma i Patryk Waśniowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeczowie, Mikołaj Kania i Piotr Jagiełka z Okulic, Patrycja Czaja, Marcin Strąg i Iwona Stal z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku oraz Aleksandra Kubala i Dawid Skrzypek ze szkoły w Jodłówce.

Nagrodzeni przez wójta zostali także wszyscy opiekunowie, którzy przybyli z dziećmi i młodzieżą na gminną edycję Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się w remizie OSP w Rzezawie. Pieczę nad turniejem, aby wszystko odbyło się zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami, trzymał Zbigniew Łęczek, pracownik Urzędu Gminy w Rzezawie.