Kategoria: Sport
Opublikowano: 2016-09-14 14:47:36 przez system

Trzciana: III Rajd Pieszy

Gminna świetlica w Trzcianie oraz świetlice filialne zapraszają 17 września na III Rajd Pieszy po Rezerwacie Przyrody „Kamionna". Start godz. 9.00 przy Kościele Parafialnym w Kamionnej.

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie powinny dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w rajdzie zamieszczoną w załączniku(tutaj zgoda)

Długość trasy ok. 15 km, czas przejścia trasy ok. 6 godzin.

Podczas rajdu przewidziano około 1,5 godziny na grzybobranie

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne rajd może zostać odwołany.

Na zakończenie rajdu dla uczestników zostanie zorganizowany grill przy szkole w Kamionnej.

Cele Rajdu:
- propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
- poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych oraz historii Kamionnej,
- propagowanie wiedzy ekologicznej,
- integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk

Przebieg trasy:
- Kościół Parafialny w Kamionnej
- „Fabryka"
- Rezerwat Przyrody „Kamionna"
- góra Kamionna
-„Jeziernik"
- góra Pasierbiecka