Kategoria: Sport
Opublikowano: 2015-05-27 19:26:30 przez system

VIII Rajd Młodych

Oddział PTTK w Bochni zaprasza młodzież szkolną na VIII Rajd Młodych, organizowany w dniach 11-12 czerwca pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bochni.

Regulamin rajdu:

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny rajdowe - reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bocheńskiego. Każda drużyna rajdowa winna liczyć od 10 do 20 uczniów pod opieką nauczycieli (maksimum 10 uczniów na jednego opiekuna).

 2. Koszt uczestnictwa w rajdzie wynosi: 79 złotych. Opiekunowie grup uczestniczą w rajdzie bezpłatnie.

 3. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
  • obsługę tras przez przewodników PTTK,
  • plakietki rajdowe dla wszystkich uczestników rajdu,
  • dyplomy uczestnictwa dla wszystkich drużyn,
  • nagrody dla zwycięzców konkursów rajdowych,
  • przejazd autokarem na punkty startowe tras i powrót do Bochni,
  • nocleg w Ochotnicy Dolnej (Młynne),
  • ciepły posiłek i kiełbasę na ognisko w pierwszym dniu rajdu, śniadanie w drugim dniu + prowiant na trasę,
  • ubezpieczenie NNW.

 4. Trasy rajdu (dwudniowe):

I dzień rajdu (11 czerwca):
Zbiórka uczestników rajdu o godz. 7.30 na parkingu pod kościołem szkolnym (ul. Matejki), po czym nastąpi przejazd autobusem na punkty startowe tras.
Nr 1 Grywałd – Lubań - Ochotnica Dolna (ok. 5 godz.)
Nr 2 Kluszkowce - Lubań – Ochotnica Dolna (ok. 5 godz.)

II dzień rajdu (12 czerwca):
Przełęcz Knurowska – Kiczora - Turbacz – Bukowina Waksmundzka – Kowaniec (ok. 5 godz.)

Organizatorzy (ze względów organizacyjnych) zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy wybranej przez drużyny.

 1. Każdy uczestnik winien posiadać dowód tożsamości, ubiór turystyczny (tj. odpowiednie obuwie, ciepłe ubranie, okrycie przeciwdeszczowe) umożliwiający wędrówkę w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Prosimy o zabranie obuwia do przebrania w miejscu noclegu (pantofle, tenisówki). Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy.

 2. Drużyny uczestniczące w rajdzie objęte będą współzawodnictwem o tytuł „najlepszej drużyny rajdowej”. Ocenie będą podlegać:
  • strój i wyposażenie turystyczne poszczególnych członków drużyny,
  • ocena wykonania zadań specjalnych
  • zdyscyplinowanie członków drużyny i ogólna ich kultura turystyczna,
  • udział w konkursach rajdowych.

 3. W czasie rajdu zostaną rozegrane następujące konkursy:

 4. krajoznawczy,
 5. piosenki rajdowej,
 6. konkursy - niespodzianki.

 7. Zgłoszenia na rajd wraz z wpłatą wpisowego należy dokonać w terminie do 1 czerwca w biurze Oddziału PTTK w Bochni ul. Bernardyńska 10, telefon: 14 – 612 - 27 – 62, e-mail: pttkbochnia@interia.pl
  O przyjęciu drużyny na rajd decyduje kolejność zgłoszeń.

 8. W przypadku rezygnacji drużyny (lub członka drużyny) z udziału w rajdzie wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.

 9. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe z winy uczestników rajdu.

 10. Opiekunowie drużyn rajdowych proszeni są o sporządzenie (potwierdzonych przez szkołę) gotowych list uczestników, w celu uproszczenia formalności meldunkowych. Listy te winny zawierać nazwisko i imię uczestnika rajdu, jego PESEL oraz pieczątkę szkoły i podpis dyrektora.

 11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kierownictwa rajdu.