Kategoria: Twój poradnik
Opublikowano: 2017-10-19 22:35:50 przez system

Czy można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Wielokrotnie w ciągu naszego życia popełniamy błędy, często mimo licznych wysiłków przytrafiają się nam one w różnych sytuacjach, czy tego chcemy czy nie. Jedne z nich są błędami, które nie wpływają, w znaczący sposób, na naszą codzienność, a inne wręcz odwracają nasze życie o 180 stopi. Gdy tak się stanie powinniśmy mieć wiedzę, co możemy zrobić, jakie mamy prawa, a jakie obowiązki, by choć w jakimś stopniu ratować to co się da. Tak właśnie jest w sytuacji, gdy zostaniemy skazani przez sąd prawomocnym wyrokiem, a karą która zostanie nam wymierzona będzie kara pozbawiania wolności.

Polskie prawo karne, a konkretniej prawo karne wykonawcze, przewiduje instytucję odroczenia wykonania karny pozbawienia wolności, która w ściśle określonych sytuacjach, może ułatwić nam połączenie obowiązków życia codziennego, z obowiązkiem odbycia kara pozbawienia wolności, a zdarza się, że być może pomoże jej uniknąć.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić sam zwrot „odroczenia kary”. Ni mniej, ni więcej, jest to pewnego rodzaju przesunięcie w czasie, odbycia zasądzonej kary. Istnieję dwie drogi, którymi kieruje się sąd rozpoznając sprawę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. W pierwszej kolejności bada czy odroczenie ma charakter obligatoryjny, to znaczy kiedy sąd bez względu na wszystko, musi odroczyć wykonanie kary. W tym miejscu należy zadać pytanie, kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce? Będzie to sytuacja, gdy skazany jest chory psychicznie lub cierpi na inną ciężką chorobą, która uniemożliwia odbywanie kary bez zagrożenia życia lub zdrowia skazanego. Owe niebezpieczeństwo jest kluczowym wyznacznikiem tego czy dana osoba zostanie osadzona w zakładzie karnym. Sąd będzie kierował się opinią biegłego stosownej specjalizacji, który w opinii oceni stan zdrowia skazanego i na tej podstawie będzie musiał odroczyć wykonanie kary lub też nie. Drugą drogę zmierzającą do odroczenia wykonania kary, wytaczają fakultatywne przesłanki jej odroczenia. To znaczy, gdy sąd może, ale nie musi odroczyć wykonania kary pozbawienia wolności. Decydująca będzie ocena sądu, który w oparciu o całokształt okoliczności sprawy, orzeknie na korzyć skazanego lub na jego niekorzyść.

Zgodnie z przepisami prawa karnego wykonawczego dotyczy to sytuacji, gdy natychmiastowe wykonanie kary spowodowałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt daleko idące konsekwencje. Przykładem może być sytuacja, gdy skazany jest jedynym żywicielem rodziny lub w związku z chorobą ma planowany zabieg operacyjny. Również sąd może odroczyć wykonanie kary, gdy skazany jest osobą samotnie wychowującą dziecko czy np. kobietą w ciąży. Przy przytoczonych powyżej okolicznościach sąd zawsze bada sytuację życiowo egzystencjalną skazanego bardzo indywidualnie, dlatego nie ma jednego wypracowanego wzorca dla tego typu spraw.

By móc ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego sądu, by zainicjować jego działania.

Czasem, mimo popełnionego błędu, można w jakimś stopniu złagodzić jego konsekwencje. Jedyne co trzeba – to mieć wiedzę co można robić.

Źródło: <https://kowalikpajewski.pl/>