Kategoria: Twój poradnik
Opublikowano: 2022-11-03 10:21:56 przez Czas2012

Czym jest sankcja kredytu darmowego i kto może z niej skorzystać?

Decydując się na zaciągnięcie kredytu w banku lub pożyczki pozabankowej, każdy konsument chroniony jest przepisami z tytułu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim - wśród nich ujęta została między innymi sankcja kredytu darmowego. Czym dokładnie jest i kto może z niej skorzystać?

Czym jest sankcja kredytu darmowego?
Sankcja kredytu darmowego nie jest co prawda terminem bardzo popularnym, lecz z pewnością warto wiedzieć, co dokładnie oznacza. Jest to specjalna instytucja prawna, która powstała w celu ochrony kredytobiorców, zwłaszcza przed wszelkimi nieuczciwymi praktykami funkcjonujących na rynku banków oraz firm pożyczkowych. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat zakresu zastosowania wymienionej sankcji, można zasięgnąć informacji zawartych w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku na temat kredytu konsumenckiego lub z tych zawartych na stronie https://kpr-restrukturyzacja.pl/sankcja-kredytu-darmowego-skd-kiedy-ma-zastosowanie/. Zastosowanie tej sankcji sprawia, że nieuczciwy pożyczkodawca pozbawiony zostaje przychodów, które wynikają z realizacji umowy podpisanej z klientem - powodem tego jest naruszenie obowiązujących obecnie przepisów prawa. Nałożenie na kredytodawcę sankcji darmowego kredytu sprawia, że zobowiązanie zostaje pozbawione odsetek oraz pozostałych opłat, które kredytobiorcy nalicza dana instytucja.

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sankcja kredytu darmowego będzie miała zastosowanie w chwili naruszenia przez kredytodawcę jednego z obowiązków, nałożonych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim w art. 45 ust. 1, jak również złamania prawa według formy umowy, jaj treści, wysokości poza odsetkowych kosztów kredytu bądź pożyczki lub wysokości opłat wynikających z tytułu opóźnień terminu spłaty kredytu. Prawnicy zazwyczaj dzielą wymienione wyżej naruszenia na dwie odrębne kategorie - dotyczącą naruszeń w kwestii informacyjnej, czym może być pominięcie jednego z obowiązkowych elementów, jak również niedoinformowanie konsumenta bądź podanie mu błędnych czy niezrozumiałych informacji. Dotyczy to głównie formy oraz treści umowy skonstruowanej pod udzielany klientowi kredyt konsumencki.

Do drugiej z kategorii, wyodrębnianej przez prawników zaliczają się natomiast naruszenia dotyczące ochrony konsumenta przez zbyt wysokim obciążeniem finansowym, mającym miejsce w przypadku działania umowy kredytowej, co może pojawić się zarówno podczas jej zawarcia, jak i w momencie jej egzekwowania. Warto mieć na uwadze, że w przypadku sankcji kredytu darmowego nie jest istotny zakres uchybienia czy też to, jak bardzo negatywnie wpłynęło ono na interesy konsumenta. W tym momencie bank lub firma pożyczkowa staje się odpowiedzialna za umyślne naruszenie oraz niedochowanie staranności podczas wykonywania swoich czynności.

Sankcja powstaje nie tylko w chwili naruszenia, które nastąpiło w wyniku działania kredytodawcy, ale również i przedstawiciela, który działał na jego rzecz. Zgodnie jednak z art. 6 Kodeksu cywilnego, konsument ma obowiązek wykazać naruszenia obowiązku ze strony kredytodawcy, które wymienione zostały w art. 45 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim. Klient musi w takim wypadku złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy, informujące o naruszeniu obowiązku, który objęty jest sankcją darmowego kredytu. Wzór na tego rodzaju oświadczenie można bez problemu znaleźć w internecie. Jeżeli zaś chodzi o termin złożenia oświadczenia, można złożyć je w ciągu 1 roku od dnia wykonania umowy.