Kategoria: Twój poradnik
Utworzono: 2019-03-01 18:27:14 przez system

Jak przekazać 1% na Organizacje Pożytku Publicznego?

Do końca kwietnia każdego roku podatnicy mają obowiązek przekazać do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe za rok poprzedni (potocznie nazywane "PITem”).

Już w 2004 r., weszły w życie przepisy pozwalające przekazać poprzez urząd skarbowy 1% naszego podatku dochodowego przez rozliczenie PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego (konkretne przepisy znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). Prawo to w założeniu ma służyć zaangażowaniu obywateli w działalność pożytku publicznego i wzmocnieniu demokracji bezpośredniej. Jeśli z jakiś powodów w sprawozdaniu rocznym nie wskażemy organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić część naszego podatku, to kwota ta zostanie rozdysponowana przez rząd.

Kto może przekazać 1%?

Swój 1% podatku dochodowego mogą przekazać osoby fizyczne rozliczające się w Polsce, czyli takie, które wypełniają PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP. Do osób fizyczny zaliczamy:

  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

  • podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku (19%),

  • emerytów.

Do kogo możemy skierować pomoc?

1% możemy przekazać organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego (OPP), który nadawany jest przez właściwy sąd. Informacje o tym, dla kogo można przeznaczyć 1% naszego podatku dochodowego znajdziemy w internetowych wyszukiwarkach organizacji pożytku publicznego (najaktualniejszy będzie wykaz prowadzony przez dyrekcję Narodowego Instytutu Wolności). Większość spośród OPP to organizacje charytatywne, fundacje i organizacje społeczne. Wskazując w naszym „picie” konkretną organizację możemy w rubryce „Cel szczegółowy” dopisać konkretny cel realizowany przez daną OPP, na który mają zostać przeznaczone nasze pieniądze (np. imię i nazwisko podopiecznego fundacji, któremu szczególnie chcemy pomóc).

Jak przekazać 1% wybranej przez nas OPP?

Aby przekazać 1 procent naszego podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego należy we właściwej do tego rubryce formularza PIT (tj. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać nazwę i numer KRS właściwej OPP. Nieobligatoryjnie możemy również wypełnić rubrykę „Cel szczegółowy”.

Od 15 lutego 2019 r. funkcjonuje również *Twój e-PIT*. To nowy sposób rozliczania deklaracji PIT-37 i PIT-38. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z programu Twój e-PIT, to poprzez edycję naszego „pita” w tymże programie również będziemy mogli wskazywać organizację, którą w tym roku chcemy wesprzeć 1 procentem. Jeśli tego nie zrobimy program automatycznie wskaże organizację, którą oznaczyliśmy w „picie” z poprzedniego roku.
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.