Kategoria: Twój poradnik
Opublikowano: 2019-03-01 18:27:14 przez system

Jak przekazać 1% na Organizacje Pożytku Publicznego?

Do końca kwietnia każdego roku podatnicy mają obowiązek przekazać do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe za rok poprzedni (potocznie nazywane "PITem”).

Już w 2004 r., weszły w życie przepisy pozwalające przekazać poprzez urząd skarbowy 1% naszego podatku dochodowego przez rozliczenie PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego (konkretne przepisy znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). Prawo to w założeniu ma służyć zaangażowaniu obywateli w działalność pożytku publicznego i wzmocnieniu demokracji bezpośredniej. Jeśli z jakiś powodów w sprawozdaniu rocznym nie wskażemy organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić część naszego podatku, to kwota ta zostanie rozdysponowana przez rząd.

Kto może przekazać 1%?

Swój 1% podatku dochodowego mogą przekazać osoby fizyczne rozliczające się w Polsce, czyli takie, które wypełniają PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP. Do osób fizyczny zaliczamy:

  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,

  • podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

  • podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku (19%),

  • emerytów.

Do kogo możemy skierować pomoc?

1% możemy przekazać organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego (OPP), który nadawany jest przez właściwy sąd. Informacje o tym, dla kogo można przeznaczyć 1% naszego podatku dochodowego znajdziemy w internetowych wyszukiwarkach organizacji pożytku publicznego (najaktualniejszy będzie wykaz prowadzony przez dyrekcję Narodowego Instytutu Wolności). Większość spośród OPP to organizacje charytatywne, fundacje i organizacje społeczne. Wskazując w naszym „picie” konkretną organizację możemy w rubryce „Cel szczegółowy” dopisać konkretny cel realizowany przez daną OPP, na który mają zostać przeznaczone nasze pieniądze (np. imię i nazwisko podopiecznego fundacji, któremu szczególnie chcemy pomóc).

Jak przekazać 1% wybranej przez nas OPP?

Aby przekazać 1 procent naszego podatku dochodowego wybranej organizacji pożytku publicznego należy we właściwej do tego rubryce formularza PIT (tj. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać nazwę i numer KRS właściwej OPP. Nieobligatoryjnie możemy również wypełnić rubrykę „Cel szczegółowy”.

Od 15 lutego 2019 r. funkcjonuje również Twój e-PIT. To nowy sposób rozliczania deklaracji PIT-37 i PIT-38. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z programu Twój e-PIT, to poprzez edycję naszego „pita” w tymże programie również będziemy mogli wskazywać organizację, którą w tym roku chcemy wesprzeć 1 procentem. Jeśli tego nie zrobimy program automatycznie wskaże organizację, którą oznaczyliśmy w „picie” z poprzedniego roku.