Kategoria: Twoje zdrowie
Opublikowano: 2023-03-08 20:48:57 przez Czas2012

Czym jest współuzależnienie?

Choroba alkoholowa nie wpływa jedynie na osobę uzależnioną. Jej skutki odczuwają także inni członkowie rodziny. W związku z tym bardzo często zdarza się, że również oni wymagają pomocy terapeutycznej.

Każda osoba, która żyje obok kogoś uzależnionego (lub funkcjonującego w sposób problematyczny – z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości), stoi przed koniecznością odnalezienia własnego sposobu ma przetrwanie w tej sytuacji. Nie zawsze jest to możliwe i czasem sposób przystosowania się (adaptacji) przynosi szkody. Przypomina to szamotaninę owada złapanego w sieć pająka. Im więcej nerwowych ruchów wykonuje, tym bardziej jest uwięziony. Dlatego najszerszą kategorią diagnostyczną, jaką można opisać zdrowotne i psychologiczne konsekwencje życia z osobą uzależnioną, są zaburzenia adaptacyjne – F43.2 (ICD-10).

Współuzależnieni wierzą, że kontrolą i braniem na swoje barki odpowiedzialności za czyny uzależnionego wpłyną na jego nałogowe zachowanie i dzięki nim bliski postanowi zerwać z nałogiem. W rzeczywistości jednak nieświadomie wspierają uzależnienie partnera.

U partnerów osób uzależnionych, rodziców uzależnionych dzieci czy dorosłych dzieci uzależnionych rodziców mogą pojawić się wspólne objawy i reakcje wynikające z przedłużającego się stresu i negatywnych konsekwencji nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji. Przykładem jest wyczerpanie rodzica próbującego nieustannie kontrolować swoje uzależnione dziecko lub zadłużenie partnerki pomagającej spłacać długi swemu uzależnionemu od hazardu partnerowi. Doświadczany w związku z tym stres potrafi przybierać chroniczny charakter i prowadzić do bardzo poważnych zaburzeń.

Jeśli:

  1. Twoje życie skupia się głównie wokół nałogu Twojego bliskiego.
  2. Starasz się kontrolować nałóg osoby Ci bliskiej (alkohol, narkotyki, hazard, seks).
  3. Przeżywasz huśtawki emocjonalne, doświadczasz chaosu uczuciowego, poczucie winy i wstydu to emocje, które często Ci towarzyszą.
  4. Często obarczasz się odpowiedzialnością za zachowanie innych.
  5. Czujesz zależność emocjonalną od bliskiej osoby, która jest uzależniona.
  6. Tłumisz swoje uczucia, myśli lub wręcz przeciwnie wybuchasz złością w najmniej oczekiwanym momencie.
  7. Przeżywasz trudność w wytyczaniu granic między sobą, a innymi ludźmi.Często doświadczasz trudności we właściwym adresowaniu swoich potrzeb i pragnień.
  8. Odczuwasz stany depresyjne, apatie, niechęć, brak radości w życiu.

To korzystne i wskazane jest podjęcie psychoterapii. Ten rodzaj terapii zapewnia wsparcie osobie współuzależnionej i pomaga jej zrozumieć niekorzystne mechanizmy jakie nią kierują (i często podtrzymują uzależnienie) oraz sprzyja wprowadzeniu zdrowszych i bardziej skutecznych sposobów funkcjonowania.

ZESPÓŁ SCM MOVEMED
www.scm-movemed.pl

Literatura: "Wspołuzależnieni" Joanna Flis, Wydawnictwo Znak 2022
https://stopuzaleznieniom.pl/moj-bliski-ma-problem/terapia-wspoluzaleznienia-i-dda/