Kategoria: Twoje zdrowie
Opublikowano: 2022-12-28 11:02:01 przez Czas2012

Jakie BADANIA może zlecić lekarz PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?

Czy możesz otrzymać skierowanie na każde badanie od lekarza POZ? Niestety nie. Liczba badań, które może zlecić lekarz POZ jest ograniczona. Warto posiadać wiedzę, na jakie badania laboratoryjne, obrazowe oraz inne może skierować Cię Twój lekarz rodzinny.
Lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu) to lekarz, który działa w ramach publicznej służby zdrowia na podstawie umowy z NFZ.

Czym zajmuje się lekarz POZ?

 • Leczy choroby i udziela porad.

 • Ustala leczenie farmakologiczne i monitoruje je.

 • Ustala i wykonuje zabiegi medyczne.

 • Wystawia recepty i zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 • Wystawia zwolnienia.

 • Zajmuje się profilaktyką chorób, w tym wieku rozwojowego i układu krążenia.

 • Kieruje na obowiązkowe szczepienia ochronne i okresowe badania kontrolne.

 • Ocenia stan zdrowia w ramach badań bilansowych.

 • Wysyła na diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG), w tym również na test w kierunku COVID-19.

 • Interpretuje wyniki badań i konsultacji wykonane przez inne placówki lecznicze.

 • Kieruje na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne.

 • Kieruje do lekarzy specjalistów lub szpitala.

 • Kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej.

 • Orzeka o stanie zdrowia.

 • Wykonuje zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.

 • Kwalifikuje do transportu sanitarnego.

 • Wystawia zlecenia na transport sanitarny i na świadczenia pielęgniarki POZ oraz zaświadczenia i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta.

 • Realizuje programy zdrowotne i polityki zdrowotnej.

 • Wystawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (zwaną zieloną kartą DILO).

Poniżej znajduje się zbiorcza tabela, w której zawarte są wszystkie badania jakie może zlecić lekarz POZ.

Badajmy się regularnie. Pamiętajmy, że zdrowie jest najlepszą inwestycją.

/media/user/images/upload/Grudzien/Grudzien 2022/Badania_-_lekarz_POZ_-_tabela_zbiorcza_-_MOVEMED.jpg

ZESPÓŁ SCM MOVEMED
www.scm-movemed.pl

źródło: https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/co-moze-ci-zaoferowac-lekarz [dostęp: 14.12.2022]