Kategoria: Archiwum
Opublikowano: 2008-07-13 06:25:08 przez system

Mobilizacja katolików

200 tys. podpisów zebrano w diecezji tarnowskiej pod wnioskiem, aby święto Trzech Króli było z powrotem dniem wolnym od pracy. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wiernych. Na apel biskupa ordynariusza Wiktora Skworca o wsparcie tej inicjatywy odpowiedziały wszystkie parafie. Sukcesem jest nie tylko sama liczba zebranych podpisów, ale widoczna mobilizacja i jedność katolików.

Podpisy zbierano przez tydzień od 13 kwietnia. Akcja prowadzona była przed kościołami, w salach parafialnych, podpisy można było także składać w kancelariach parafialnych. Niejednokrotnie świeccy z Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich odwiedzali również mieszkańców w domach prosząc o podpisy i poparcie akcji.
- Poparcie inicjatywy w diecezji tarnowskiej było bardzo duże. Mamy nadzieję, że posłowie wezmą to pod uwagę - podkreśla ks. Wiesław Piotrowski dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Listy z podpisami z 446 parafii diecezji tarnowskiej zostały przesłane do kurii, gdzie były sprawdzane i liczone. Tę żmudną pracę nadzorował ks. Jan Banach. Według jego obserwacji największą aktywność wykazały rejony diecezji o największej religijności, czyli z najwyższymi wskaźnikami dominicantes i comunicantes. W sobotę 24 maja listy z podpisami trafią do Łodzi. Przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń przekażą je Jerzemu Kropiwnickiemu - prezydentowi Łodzi, który był inicjatorem akcji. O zbieraniu podpisów w diecezji zdecydował biskup tarnowski Wiktor Skworc. "Obecnie dojrzeliśmy już do tego, aby poprzez odpowiednią inicjatywę ustawodawczą doprowadzić do wpisania uroczystości Objawienia Pańskiego do kalendarza dni świątecznych, w których powstrzymujemy się od pracy i świętujemy" — napisał w komunikacie, który był czytany w kościołach. Święto Trzech Króli - uroczystość Objawienia Pańskiego jest obok Wielkanocy najstarszym świętem Kościoła obchodzonym już od IV wieku. W tradycji wielu krajów Europy jest to dzień wolny od pracy. Podobnie było i w Polsce, jednak władze komunistyczne w 1960 roku odebrały świętu status dnia wolnego. Członkowie społecznego komitetu na rzecz przywrócenia święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy przekazali projekt ustawy marszałkowi Sejmu. Pod projektem trzeba zabrać minimum sto tysięcy podpisów, aby mógł on zostać rozpatrzony przez Sejm RP. Są one zbierane w całym kraju. Komitet społeczny na rzecz przywrócenia święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy tworzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie tzw. 55 miast papieskich oraz chrześcijańskie ruchy społeczne i osoby prywatne.