Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-08-21 19:27:32 przez Czas2012

Absolutorium OD-NOWA

Rada Miasta – po przerwie z kłopotami

Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła opinię w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2018 i orzekła, że Rada Miasta w zaistniałych wówczas okolicznościach nie miała prawa podjąć takiej uchwały i co za tym idzie uchwała taka jest nieważna.

Przypomnijmy, obrady Rady Miasta podczas których radni debatowali nad sprawą absolutorium dla Burmisyrz Miasta za ubiegły rok miały miejsce 30 czerwca. Już na samym początku sesji podczas uchwalania porządku obrad zastrzeżenia co do legalności uchwalania absolutorium w chwili kiedy Komisja Rewizyjna nie wyraziła konkretnej opinii w tej sprawie, przy czym miała taki obowiązek, zgłaszał radny Jerzy Lysy.

Zgodnie z artykułem 18a ustawy samorządowej Komisja Rewizyjna powinna zaproponować któreś z możliwych dwóch rozwiązań: albo udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium burmistrzowi. Ponieważ nie doszło do rozstrzygnięcia w tej sprawie i wniosek tak na prawdę nie jest wnioskiem a jedynie sprawozdaniem z posiedzenia Komisji gdzie stwierdzono kompletny rozkład głosów remisowy – argumentował radny. Głosowanie w Komisji Rewizyjnej nie przyniosło rozstrzygnięcia, popełniono także błędy proceduralne. O szczegółach i okolicznościach w jakich doszło do obrad nad absolutorium i ostatecznym jego przejęciem przez Radę Miasta pisaliśmy w czerwcu - Rada Miasta: absolutorium z kłopotami – czytaj TUTAJ

W chwili obecnej bocheńscy radni będą musieli powrócić do tego tematu i na nowo zająć się procedurą absolutoryjną. Komisja Rewizyjna odbędzie się w piątek 23 sierpnia godz. 12.00.