Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-02-08 07:46:43 przez Czas2012

Cmentarz przy ul. Orackiej - jest decyzja konserwatora

Zapadła decyzja w sprawie cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej. Do niedawna osoby, które chciały wyremontować w tym miejscu groby swoich bliskich, spotykały się ze sporymi utrudnieniami – to konserwator zabytków ustalał kolor i rodzaj budulca w związku ze zbyt szeroką ochroną nekropolii. Od bieżącego miesiąca ta sytuacja ulegnie zmianie.

O kontrowersjach wokół cmentarza komunalnego w Bochni informowaliśmy kilkukrotnie. Po raz pierwszy w maju zeszłego roku (Czytaj TUTAJ)

Anna Morajko informowała wtedy komisję kultury o potrzebie zawężenia strefy ochronnej dla cmentarza, gdyż ten, potraktowany jako zabytek niemalże w całości, nie poddawał się potrzebom mieszkańców miasta – nadzór konserwatorski dyktował kolor i budulec dla remontowanych grobów, co spotkało się z niezadowoleniem społecznym, o którym informowały zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie media.

W tamtym momencie aż 25 z 35 kwater stanowiło część zabytkową cmentarza. Radni wraz ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wysyłali wnioski do burmistrza i konserwatora zabytków w Tarnowie, by przeprowadzić rewizję i zmniejszyć ów obszar.

Jesienią zeszłego roku pojawił się jednak kolejny problem, który został naświetlony również dzięki radnej Morajko. Otóż wykonane zostały nasadzenia zieleni, która znajdując się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych grobów, w przyszłości może okazać się dla nich zagrożeniem. (Czytaj więcej TUTAJ)

Na ostatniej sesji Rady Miasta (27 stycznia br.) Bogdan Dźwigaj odczytał decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie delegatura w Tarnowie, o tym, że przychylono się do prośby zarówno Rady, jak i mieszkańców:

Podzielono cmentarz przy ul. Orackiej na część zabytkową w kwaterach 1-18 – przypomnę, że poprzednia decyzja obejmowała kwatery od 1-25, co stanowiła blisko 3/4 naszego cmentarza” – mówił radny Dźwigaj.

Dodatkowo dopisano do obiektów zabytkowych kilka elementów tj. bramę przy ul. Orackiej, mur ceglany, cmentarz wojenny z I wojny światowej, cmentarz żołnierzy radzieckich z II wojny światowej, pomnik ofiar rabacji galicyjskiej i kolumnę morową.

Co ważne – w perspektywie jesiennego sporu – alejki cmentarne wraz z przyległą zielenią w kwaterach od 1-18 również potraktowane są jak zabytek, a więc za wszelkie szkody wynikłe z nasadzeń zieleni w tych kwaterach odpowiada konserwator zabytków – „Nie sądzę aby decydował on o nasadzeniu takich drzew, z takimi korzeniami i w takich miejscach, które mogłyby uszkodzić zabytkowe grobowce w tym terenie” – przekonywał Bogdan Dźwigaj.

Od 1 lutego o remontach grobowców decyduje Zarząd Cmentarza Komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni.

DML