Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-06-25 11:42:10 przez Czas2012

Rada Miasta: wotum zaufania uchwalone

Na wczorajszej sesji Rady Miasta podjęto dwie istotne uchwały – wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Bochni, Stefana Kolawińskiego. Obrady nie odbyły się bez kontrowersji.

Wotum zaufania dla burmistrza Bochni podejmowano w punkcie „Debata nad raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2020 r. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bochnia wotum zaufania”.

W debacie wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Reaktor B7, których wypowiedzi ograniczono czasowo (5 min. na każde wystąpienie), oraz radni Jerzy Lysy i Jan Balicki.

Wszyscy zgodnie uznali, że przedstawiony przez Urząd Miasta dokument jest obszerniejszy względem raportu z zeszłego roku, niemniej i ten posiada liczne braki informacyjne, jak dane dotyczące oświaty, promocji miasta, uchwały krajobrazowej itd. Zaraz po rozmowach przewodniczący Rady, Bogdan Kosturkiewicz, zarządził głosowanie nad przyjęciem raportu, nie wspominając tym samym o wotum zaufania dla burmistrza.

Zagłosowało 20 radnych;
15 za: Babicz Marta, Banasiak Zenona, Bryg Marek, Dygutowicz Andrzej, Dźwigaj Bogusław, Dźwigaj Edward, Kamionka Celina, Konieczny Eugeniusz, Morajko Anna, Przyborowska Kinga, Satoła-Tokarczyk Łucja, Sroka Krzysztof, Ścisło Kazimierz, Śliwa Alicja, Wróbel Kazimierz
3 przeciw: Lysy Jerzy, Możdżeń Janusz, Słonina Damian
2 wstrzymało się od głosu: Balicki Jan, Kosturkiewicz Bogdan
Nieobecny: Dębosz Stanisław

Brak doprecyzowania punktu, nad którym głosowano, wprowadził niewielki chaos. Jerzy Lysy zwrócił uwagę, że debatowano wyłącznie nad raportem o stanie gminy, natomiast nikt nie zabrał głosu w sprawie wotum zaufania. Stąd też uznał, że głosowanie należy przeprowadzić jeszcze raz. W opozycji do tych słów stanął Kazimierz Ścisło, który mówił, że „przecież głosujemy od iluś tam lat na tej sali; przewodniczący wyraźnie mówił nad czym głosujemy”; podobnego zdania był radny Marek Bryg.

Mimo to przewodniczący Kosturkiewicz dopuścił do debaty nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi. Jako jedyny wypowiedział się radny Jerzy Lysy, który odczytał stanowisko klubu radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa, w skład którego wchodzą Janusz Możdżeń i Damian Słonina. W oświadczeniu wskazywali na to, że nie wykorzystano prawie 4 mln z budżetu inwestycyjnego, co należałoby przeznaczyć na drogi czy ochronę powietrza; odpowiedzi burmistrza na wnioski radnych często są kuriozalne i stanowią „biurokratyczne umywanie rąk”, natomiast sama współpraca z Radą pozostawia wiele do życzenia; burmistrz jest odpowiedzialny za fatalne prowadzenie inwestycji Rynek OD-NOWA oraz związany z nią chaos komunikacyjny; mijano się od udostępnienia radnym dokumentacji dotyczącej sporu sądowego o kamienicę Szewską 1, co nastąpiło dopiero po ostrzeżeniu, że utrudnianie wykonywania mandatu radnego skończy się procesem. W końcu zaś wskazywano, że burmistrz zbagatelizował wnioski radnych o zakup respiratorów do szpitala, mimo blisko milionowej rezerwy w budżecie.

Na prośbę radnego Jerzego Lysego przeprowadzono ponowne głosowanie w tej samej sprawie. Wyniki były identyczne jak uprzednio. Burmistrz Stefan Kolawiński otrzymał tym samym wotum zaufania bezwzględną większością głosów.

Zaraz po tym podejmowano uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza na podstawie wykonania budżetu za zeszły rok. Radna Zenona Banasiak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, w imieniu tejże komisji pozytywnie oceniała wykonanie budżetu, który opiewa na 167 747 220,32 zł, oraz wnioskowała o przyznanie burmistrzowi absolutorium.

W dyskusji wypowiedział się Jerzy Lysy, członek Komisji Rewizyjnej, który wskazywał, że komisja mając na uwadze trudny, pandemiczny rok wydała pozytywną opinię w sprawie budżetu, choć wiele zastrzeżeń, które można wskazać, w „normalnym czasie” byłoby podstawą nad nieudzieleniem absolutorium:

Uznaliśmy, że należy dać opinię pozytywną, ale chciałbym powiedzieć, że w niczym nie zmienia to istotnych mankamentów niewykonania budżetu szczególnie na drogach miejskich, w zakresie planowania przestrzennego, wydatkowania środków na ochronę powietrza (…). To budzi zdenerwowanie i niesmak” – mówił Jerzy Lysy. W odpowiedzi do jego słów Marek Bryg (również członek komisji) podkreślał, że „komisja działa kolegialnie; jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za wszystkie decyzje, natomiast nikt panu Jerzemu Lysemu nie daje uprawomocnień żeby wypowiadać się w imieniu całej komisji, tym bardziej, że są to jego przemyślenia”.

Głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium:
16 za: Babicz Marta, Balicki Jan, Banasiak Zenona, Bryg Marek, Dygutowicz Andrzej, Dźwigaj Bogusław, Dźwigaj Edward, Kamionka Celina, Konieczny Eugeniusz, Morajko Anna, Przyborowska Kinga, Satoła-Tokarczyk Łucja, Sroka Krzysztof, Ścisło Kazimierz, Śliwa Alicja, Wróbel Kazimierz
4 wstrzymało się od głosu: Kosturkiewicz Bogdan, Lysy Jerzy, Możdżeń Janusz, Słonina Damian
Nieobecni: Dębosz Stanisław

W wolnych wnioskach i zapytaniach burmistrz Stefan Kolawiński podziękował radnym za pozytywne podjęcie uchwał:

Bardzo serdecznie dziękuję za merytoryczną dyskusję nad sprawozdaniem finansowym, nad oceną i udzieleniem mi wotum zaufania i absolutorium za rok 2020. Dziękuję moim zastępcom – panu Korcie, panu Cerazemu. Dziękuję pani skarbnik i pani sekretarz oraz wszystkim naczelnikom ponieważ trzeba mieć świadomość tego, że udzielając absolutorium i wotum zaufania wyraziliście aprobatę ich pracy – ciężkiej, mozolnej. Powiem szczerze, być może się komuś to nie spodoba, ale lenistwa w tym nie ma.

Lenistwa nie, czasami arogancja jest” – wskazał na koniec przewodniczący Kosturkiewicz.

DML

Zobacz także: stanwisko radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa