Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Published at: 2021-06-25 14:34:28 przez Czas2012

Stanowisko Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa z dn. 24.06.2021 r

Niżej podpisani: Damian Słonina, Janusz Możdżeń i Jerzy Lysy, tworzący w Radzie Miasta Bochnia Klub Radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” po szczegółowej analizie działań Burmistrza Stefana Kolawińskiego w 2020 r stwierdzają , że :

  1. Stosunkowo niewielki budżet inwestycyjny , planowany w wys. 26 911 827 zł ( co stanowiło 15% planowanych wydatków miasta) został wykonany zaledwie w wysokości 23 110 751 zł ( tj.13% wydatków). Szczególnie, że niewykorzystana kwota ponad 3 mln 800 tys. zł dotyczy takich zagadnień jak remonty i modernizacje dróg miejskich (ok. 650 tys. zł), planowanie przestrzenne miasta (220 tys. zł) , ochrona powietrza (340 tys. zł). Jak podkreśliła w swojej opinii Komisja Rewizyjna, powyższe niewykonania w normalnych warunkach mogłyby być podstawą do nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium, jednakże z uwagi na pandemię Komisja uwzględniła tę okoliczność wydając ostatecznie opinię pozytywną.

  2. Wielokrotnie odpowiedzi Burmistrza Kolawińskiego na wnioski składane przez radnych oraz przegłosowane wnioski komisji Rady nie były poparte argumentami merytorycznymi. Niektóre odpowiedzi są wręcz kuriozalne i są biurokratycznym umywaniem rąk przez organ wykonawczy. Ale przed sesją absolutoryjną znajdują się dodatkowe środki…

  3. Burmistrz Kolawiński źle przygotował najważniejszą inwestycję miejską ostatnich lat - Rynek-ODNOWA i jest odpowiedzialny za jej fatalne prowadzenie i chaos komunikacyjny, spowodowany brakiem właściwej koordynacji prac, niestosowaniem właściwego dla takich inwestycji szczegółowego etapowania oraz wydłużający się (z winy organu wykonawczego) proces uzyskania pozwolenia na użytkowanie poszczególnych ulic w centrum miasta.

  4. Współpraca Burmistrza z Radnymi oraz poszczególnymi komisjami Rady pozostawiała wiele do życzenia. Mimo próśb składanych przez Radnych w momencie ustalania wysokości wynagrodzenia, Burmistrz osobiście nie uczestniczył w wielu posiedzeniach komisji Rady, na których omawiano zagadnienia istotne dla miasta. Prawdziwym skandalem była odmowa udostępnienia Radnym wszystkich dokumentów dotyczących planowanego przez Burmistrza zakupu udziałów w kamienicy przy ul. Szewskiej 1. Dokumenty te udostępniono dopiero po ostrzeżeniu , że sprawa zostanie skierowana do organów ścigania.

  5. Ze smutkiem pragniemy podkreślić, że nasz apel sprzed 1,5 roku o zakup respiratora dla miejscowego szpitala, skierowany do Burmistrza Miasta Bochni (który dysponował wówczas ustaloną przez Radę Miasta rezerwą budżetową w wys. ok. 1 mln zł) został przez niego zbagatelizowany i zrealizowany dopiero na wiosnę tego roku - zapewne pod naciskiem opinii publicznej – gdy dla wielu ciężko chorych z Bochni i regionu trzeba było szukać miejsc respiratorowych w okolicznych szpitalach lub w Krakowie.
    W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy odmówić udzielenia Burmistrzowi Kolawińskiemu naszego wotum zaufania. Wiemy, że podobną ocenę wyraża wielu mieszkańców Bochni.

Damian Słonina Janusz Możdżeń Jerzy Lysy