Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-05-09 09:23:34 przez Czas2012

Zapłacimy więcej za parkingi

W Bochni weszło w życie podwyższenie stawek za parkowanie pojazdów we wszystkich punktach. Wzrost procentowy to około 50 %.

W dniu 27 kwietnia 2023 odbyła się LV Sesja Rady Miasta Bochnia. Proponowany porządek obrad obejmował między innymi punkty: - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, oraz - zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.

Aldona Janiak (Naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska UM) uzasadniając podwyżki zaznaczyła: To są dwa czynniki - zwiększona rotacja na miejscach parkingowych oraz zwiększające się koszty utrzymania miasta, gdzie opłaty parkingowe stanowią dochód bieżący, który może być wykorzystany na utrzymanie istniejących parkingów bądź wydatki inwestycyjne – docelowe.

W imieniu komisji finansów, która opiniowała propozycję nowych stawek, głos zabrał B. Kosturkiewicz informując, że komisja w 100% wstrzymała się od głosu i nie poparła tego wniosku. Dyskusja sprowadziła się do jednego radnego. W imieniu radnych klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa, radny J. Lysy zaproponował aby nowe stawki zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Wniosek nie uzyskał jednak poparcia większości rady. 

Głosowanie w sprawie podniesienia opłat za parkowanie wyglądało dość dziwnie, gdyż uchwałę poparło tylko 6 radnych, a przy 3 głosach sprzeciwu i 11 wstrzymujących się uchwała została podjęta zgodnie z propozycją UM. 

O proponowanych nowych stawkach za parkowanie pisaliśmy niedawno TUTAJ w artykule - Zapłacimy więcej za parkingi.

Zatwierdzone stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni:
1. 30 min  - 1,00 zł;        (dotychczasowa opłata to 0,50 zł)
2. pierwsza godzina - 3,00 zł;  ( 2,00 zł)
3. druga godzina - 3,60 zł;       ( 2,40 zł)
4. trzecia godzina - 4,30 zł;      ( 2,90 zł)
5. czwarta i każda następna godzina - 3,00 zł;  ( 2,00 zł)
6. abonament dwutygodniowy - 100 zł;  ( 75,00 zł)
7. abonament miesięczny - 200,00 zł;    (150,00 zł)

  • abonament mieszkańca - miesięczny - 10,00 zł;  (10,00 zł)
  • półroczny - 50,00 zł;    (50,00 zł)
  • roczny -  100,00 zł;       (100,00 zł)
  • dwutygodniowy -  100 zł    (75 zł)
  • abonament miesięczny -  200 zł   (150 zł)
  • zastrzeżone miejsce postojowe -  400 zł  (300 zł)
  • opłata specjalna - kara za nieuiszczenie opłaty postojowej – 70 zł (50 zł)
  • Podane w nawiasach kwoty opłat obowiązują od 1 maja 2022 roku. 

K. Stompór